En skolledare i Sverige tjänar 52 800 kronor i månaden. Det är 4,1 procent mer än 2018. Men skillnaderna är stora i landet. Flyttar en skolledare från Gotland till Stockholm kan årslönen öka med drygt 140 000 kronor. Idag presenterar Sveriges Skolledarförbund sin unika lönestatistik för 2019. Den baseras på lönesvar från 78 procent av förbundets yrkesverksamma medlemmar.

En skolledare i Sverige tjänar 52 800 kronor i månaden. Det är 4,1 procent mer än 2018. Men skillnaderna är stora i landet. Flyttar en skolledare från Gotland till Stockholm kan årslönen öka med drygt 140 000 kronor.

Idag presenterar Sveriges Skolledarförbund sin unika lönestatistik för 2019. Den baseras på lönesvar från 78 procent av förbundets yrkesverksamma medlemmar.

Bäst löneökningen 2018 hade skolledarna i Kronoberg, + 6,5 procent, lägst i Västernorrland, + 2,5 procent.

- Det är generellt en bra löneökning, men jag är långt ifrån nöjd, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Löneskillnaderna i landet är också alltför stora.

- Dessutom minskar det så kallade ansvarsavståndet. Skolledaren ska ha minst 25 procent mer i lön än sina medarbetare. Idag ser vi att lärare tjänar nästan lika mycket, eller till och mer än skolledare. Det är inte acceptabelt.

Det är färre som söker jobb som rektor. Det hänger ihop med det krympandet avståndet i lön, men också med en försämrad arbetsmiljö för skolledare. De jobbar många timmar utöver 40 i veckan och har stora krav på sig att vara tillgängliga.

- Nu måste skolans huvudmän, såväl kommunala som fristående, förbättra arbetsmiljön för våra skolledare. Annars kommer det bli ännu svårare att rekrytera skolledare. Och det är bråttom, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbunds löneenkät publiceras också i Saco Lönesök i början av varje år, ett samarbete mellan de 22 Sacoförbunden.

Mer info: förbundsordförande Matz Nilsson, 070-332 53 99.

Frågor om lönestatistiken: Monika Elowson, 070-967 62 06.

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207