Skolledarna vill ha ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Skolkommissionen bör arbeta fram ett förslag om ett sektorsbidrag för skolan. Stabila ekonomiska förutsättningar skulle betyda mycket för skolledarnas möjligheter att garantera eleverna en likvärdig utbildning, säger Lena Linnerborg, utredare vid Sveriges Skolledarförbund Skolkommissionens delbetänkande.

- Skolledarna vill ha ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Vill Skolkommissionen göra riktig skillnad bör den arbeta fram ett förslag om ett sektorsbidrag för skolan. Stabila ekonomiska förutsättningar skulle betyda mycket för skolledarnas möjligheter att garantera eleverna en likvärdig utbildning.

Så kommenterar Lena Linnerborg utredare vid Sveriges Skolledarförbund det delbetänkande från Skolkommissionen som presenterades idag.

Skolkommissionens första delrapport inleds med en analys av den svenska skolans utmaningar.

- Vi delar Skolkommissionens bild av läget för svensk skola. Det är allvarligt,säger Lena Linnerborg.

Även Skolkommissionens förslag till nationella målsättningar för ett sammanhållet skolsystem får godkänt av Sveriges Skolledarförbund. Det kan bli ett användbart verktyg för uppföljning av skolans verksamhet på nationell nivå.

- Vi hade hoppats på att Skolkommissionen hade vågat skriva fram förslag med tydligare inriktning på rektorernas och övriga skolledares förutsättningar och förmåga att driva kvalitetsfrågorna. Lärare och skolledare är olika professioner med olika uppdrag och det blir alltför generella skrivningar om man inte tar hänsyn till det, säger Lena Linnerborg.

- Den reformstrategi som Skolkommissionen föreslagit är dock till stora delar bra och många förslag ligger väl i linje med de åsikter Sveriges Skolledare framför i våra medlemsenkäter.

Det allt överskuggande målet måste vara att ge landets alla elever en riktigt bra utbildning och då måste vi våga ifrågasätta det som inte verkar fungera. Förslagen i Skolkommissionens delrapport leder i rätt riktning.

Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund är ledamot av Skolkommissionen.

Mer info: Lena Linnerborg 0706-17 62 09.

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207