I den promemoria som skickats ut på remiss, skriver regeringen att den som har en lärarlegitimation och arbetar med någon form av ledande befattning i skolan, ska omfattas av satsningen med tre miljarder. Det gäller den som är rektor, biträdande rektor eller förskolechef. Sveriges Skolledarförbund drev som enda förbund frågan om att också skolledare skulle innefattas av lönesatsningen.

- Det är mycket glädjande att Helene Hellmark Knutsson har tagit till sig våra synpunkter att det är viktigt för utvecklingen av skolan och dess resultat att också skolledarna inkluderas i satsningen.

Det säger Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson.

I den promemoria som skickats ut på remiss, skriver regeringen att även den som har en lärarlegitimation och arbetar med någon form av ledande befattning i skolan, ska omfattas av satsningen med tre miljarder för nästa år. Det gäller alltså den som är rektor, biträdande rektor eller förskolechef.

- Vi var allvarligt oroade att regeringen inte sett den absolut avgörande rollen som skolledare har för lärandet och resultaten i förskolan och skolan. Vi vet med forskning i ryggen att skolledarnas uppdrag är central för utvecklingen, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund drev som enda förbund frågan om att också Sveriges skolledare skulle innefattas av lönesatsningen. Redan tidigt i förhandlingarna gjorde skolledarna klart i ett särskilt yrkande att det var en förutsättning för satsningens framgång.

- Sverige står inför en allvarlig ledarbrist i förskolan och skolan, inte minst nu med många nya barn och elever som kommer till vårt land samtidigt som många skolledare går i pension. Beskedet från regeringen är betydelsefullt. Sveriges Skolledarförbund ser nu med tillförsikt fram emot fortsatta kontakter med regeringen i den här frågan, säger Matz Nilsson.

Kontakta Matz Nilsson: 0703-325399

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207