Nu startar ett nytt samarbete för att utveckla framtidens användning av skogens resurser på ett hållbart sätt. Tio organisationer är överens om att arbeta tillsammans för att nå målen som beskrivs i Skogsprogrammet Västra Götaland. Fokus är att främja ett hållbart skogsbruk, nya innovationer, ett lönsamt företagande och ökad jämställdhet i sektorn.

Nu startar ett nytt samarbete i Västra Götaland för att utveckla framtidens användning av skogens resurser. Fotograf/Källa: Kollage VGR

- Skogsprogrammet understryker de skogliga frågornas roll i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och nu ger vi Johanneberg Science Park resurser för att hålla ihop det gemensamma arbetet, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Skogsprogrammet är ett nytt sätt att samverka för bland annat skogsägare, myndigheter, forskare, företagare, kommuner och andra med intresse av ett hållbart nyttjande av skogen. Programmet kommer att fyllas av seminarier, kurser, studiebesök och forskningsprojekt där balansen mellan miljö, ekonomiska aspekter och skogens sociala värden blir viktig. Jämte samarbete är utveckling, dialog och medvetenhet ledord för arbetet.

- Det är väldigt värdefullt att kunna samlas kring möjligheter och utmaningar på det här sättet fortsätter Martin Gustavsson från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Västra Götaland som är en av de tio organisationer som ställt sig bakom programmet. Vi är inte alltid överens om alla sakfrågor, men vi är överens om att använda programmet som en plattform för konstruktiv dialog och samverkan om dessa.

Johanneberg Science Park och Innovatum Science Park samordnar uppstarten av arbetet, och Mats Bergh, VD på Johanneberg Science Park, tar gärna ledartröjan i sammanhanget:

- För oss är detta en mycket välkommen satsning. Vi jobbar redan med frågor kopplade till exempelvis att bygga fler hus i trä och hur kemiindustrin kan bli fossilfri. Skogsprogrammet ger oss och alla andra som vill bidra i arbetet med skogsrelaterade utvecklingsfrågor ett bra och efterfrågat sammanhang att verka i.

Följande organisationer har ställt sig bakom avsiktsförklaringen i programmet: Västra Götalandsregionen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Södra skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap), Skogsstyrelsen och kommunalförbunden i Fyrbodal, Skaraborg, Boråsregionen Sjuhärad och Göteborgsregionen.

Skogsprogrammet Västra Götaland finns att ladda ned på www.vgregion.se/skogsprogram.

 

För kontakt/information:

Robin Kalmendal, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
Telefon: 076-136 54 03
E-post: robin.kalmendal@vgregion.se

Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park
Telefon: 070-816 75 94
E-post: mats.bergh@johannebergsciencepark.com

 

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99