Allmän kurs NPF med djurprofil på Fristads folkhögskola har en lite ovanlig sammansättning på personalstaben. Med i undervisningslokalerna finns nämligen hunden Jessie.

– Jessie har egentligen alldeles för mycket vakthund i sig för att vara idealisk på en skola, så ibland skäller hon på främlingar. Men deltagarna gillar att hon är en hund med mycket personlighet, berättar läraren och ägaren Birgitta Andersson. Fotograf/Källa: Julia Jacobsson

Förkortningen NPF i kursnamnet står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – här inryms till exempel olika autismdiagnoser. Utbildningen på Fristads folkhögskola riktar sig till personer som behöver läsa in gymnasiet och vill ha en extra lugn studiemiljö och en tydlig struktur. 

– Det är mer anpassat efter en själv här, säger deltagaren Isabelle Magnusson. Och det är lugnt i klassrummet. 

Ser till så att flockmedlemmarna mår bra 

Studiemiljön och strukturen är alltså anpassade på flera olika sätt. Jessie har sin roll i upplägget genom att fungera som en trivselfaktor i lärosalen. Hunden finns där om någon behöver en paus – ibland gör deltagarna små spårningsövningar med henne och ibland blir det en kelstund. Jessie ser även till att medlemmarna i hennes ”flock” mår bra. 

– Jessie brukar känna av om någon är stressad eller har en dålig dag, berättar läraren Birgitta Andersson. Då håller hon sig nära den personen. 

– Det är mysigt med Jessie, säger deltagaren Kathrin Hugo när hon och hunden övar på ett trick. 

Ödlan Steve finns också på plats 

Jessie är inte den enda fyrbenta representanten i undervisningslokalerna. I ett terrarium vägg i vägg med klassrummet bor ödlan Steve. Under studietiden kan deltagarna välja mellan tre profiler – skapande, musik och djur – både hundens och ödlans närvaro fyller en funktion även ur det här perspektivet. 

Möjligheten att ägna sig åt sitt specialintresse under utbildningen var det som lockade Jonathan Nilsson till Fristad. Han flyttade från Uddevalla för att läsa kursen. 

– Jag drömmer om att ha en zoobutik i framtiden. När jag fick reda på att de hade en djurprofil här i Fristad fastnade jag direkt, berättar Jonathan. 

--- 

Om Fristads folkhögskola 

Fristads folkhögskola startades 1879 och är en av landets äldsta folkhögskolor. Skolan och internatet ligger 12 kilometer norr om Borås. Huvudman är Västra Götalandsregionen. 

Om Vi-projektet 

En del av möjligheterna att göra extra anpassningar på Allmän kurs NPF kommer genom att Fristads folkhögskola samarbetar med Vi-projektet, vars mål är att unga som varken arbetar eller studerar ska närma sig studier eller arbetsmarknaden. Vi-projektet ägs av Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen och medfinansieras av Europeiska socialfonden. 

Kontakt

Inka Horstmann, rektor Fristads folkhögskola
Inka.horstmann@vgregion.se
0700- 82 48 67


Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara. Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. På flertalet av våra skolor driver vi också olika projekt för bland annat människor som står utanför arbetsmarknaden.

Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.


Presskontakter

Anders Ahlström

Förvaltningschef

anders.ahlstrom@vgregion.se

   076-775 48 40