Försäkringskassans bedömningar efter 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan håller inte tillräcklig kvalitet. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete. För att sjukskrivningsprocessen ska fungera tillfredsställande behöver Försäkringskassan göra ett kontinuerligt och grundläggande utredningsarbete i varje ärende, både för att kunna bedöma den sjukskrivnas rätt till sjukpenning och för att klarlägga möjligheter för återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort.

Granskningen visar att bara en tredjedel av bedömningarna efter 90 dagar är av tillräcklig kvalitet. Av bedömningarna som görs efter 180 dagar är två tredjedelar av tillräcklig kvalitet.

– Försäkringskassan behöver arbeta mer med att utreda ärenden utifrån vad varje specifikt ärende kräver samt samordna sjukskrivningsprocessen på ett tydligare sätt, säger Markus Larsson, projektledare för granskningen.

Försäkringskassan beslutar om rätten till sjukpenning men har dessutom ett samordningsansvar för den rehabilitering som kan vara aktuell. Samordningsansvaret innebär att Försäkringskassan ska klarlägga den sjukskrivnas möjligheter för återgång i arbete och eventuella behov av rehabiliteringsåtgärder.

– Försäkringskassan är beroende av andra aktörer vid genomförandet av rehabiliteringsåtgärder. Främst gäller det att den enskilda och arbetsgivaren gör vad de kan för att anpassa arbetet eller hitta andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Här har den sjukskrivna, arbetsgivaren och Försäkringskassan ett gemensamt ansvar, säger Markus Larsson.

Rapportens titel

Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan - en kommentar om hur Försäkringskassan kan förbättra sjukskrivningsprocessen, ISF Kommenterar 2017:9

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Markus Larsson, projektledare för granskningen, tel. 08-58 00 15 49.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Läs rapporten online

Presskontakter

Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00