Sjukhusen i väster/Kungälvs sjukhus gick upp i stabsläge kl. 14.00 den 12 mars med anledning av en ansträngd bemanningssituation, till följd av coronaviruset/covid-19.

Stabsläget innebär att en särskild sjukvårdsledning inrättats på sjukhuset i syfte att bättre kunna samla planering och styrning av framför allt bemanning. Den särskilda sjukvårdsledningen följer kontinuerligt läget på sjukhuset och kommer att göra erforderliga prioriteringar och fokusering av resurser.

Talesperson:
Jacob Wulfsberg, chefläkare vid Kungälvs sjukhus
0700-82 27 53
jacob.wulfsberg@vgregion.se


Sjukhusen i väster består av Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Genom gemensam förvaltning kan vi använda våra samlade resurser för att ge patienter en trygg och säker vård.

Målet är en framtidssäkrad och tillgänglig hälso- och sjukvård för invånarna, med hög kvalitet, stor delaktighet och där olika aktörer enkelt kan samverka.

Cirka 3 000 medarbetare arbetar hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Sjukhusen i väster ansvarar också för uppbyggnad och drift av Högsbo specialistsjukhus.

Vi är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Josefina Brattö

Pressansvarig kommunikatör

josefina.bratto@vgregion.se

010-473 91 99

Anette Palle

Kommunikationschef

   072-1787188