Nu får även invånare i Skaraborg möjlighet att testa sig själva för humant papillomvirus, HPV. Under coronapandemin har gynekologiska cellprov inte kunnat genomföras som vanligt på regionens barnmorskemottagningar. Övriga regionen införde självprovtagning redan i somras.

I Skaraborg har det tagit lite längre tid att införa självtest då den tekniska utvecklingen av systemen kopplade till laboratoriet dröjt. Men från och med april kommer folkbokförda personer med kvinnligt personnummer i åldern 30 till 64 år nu att få erbjudande om självprovtagning HPV även i Skaraborg. Antingen får de möjlighet att beställa hem självprovtagning för HPV, eller en kallelse till ett besök på barnmorskemottagning.

Invånarna kallas enligt det nationella screeningprogrammet för prevention av livmoderhalscancer.

Provet är enkelt att ta själv och lika säkert och tillförlitligt som ett HPV-prov taget av en barnmorska.

– Vi hoppas alla som nu erbjuds att ta provet själv också gör det och att de som kallas till barnmorska går dit och lämnar prov, säger Linnéa Swanson, chef för Västra Götalandsregionens Kallelsekansli för gynekologisk cellprovskontroll.

Den kallade kan inte själva välja att lämna prov utan måste ha en kallelse. Det gäller oavsett om det är ett självprov eller ett prov på en barnmorskemottagning. Skulle provet visa positivt för HPV-infektion erbjuds alltid ett nytt HPV-prov hos barnmorska på barnmorskemottagning.

– Rådet är att om du får en tid till barnmorska – gå dit och ta cellprov. Om du får erbjudande om självprovtagning – beställ hem och ta provet själv, säger Linnéa Swanson vidare.    

Så går det till

Den som får erbjudande om självprov får ett brev hemskickat med en länk där det kan beställas hem. Provet tas och skickas sen för analys. Om det inte innehåller HPV-virus görs inget mer förrän det är dags för nästa kallelse till provtagning (vanligtvis inom 3–7 år, beroende på ålder).

Om provet innehåller HPV bokas en tid för cellprov hos barnmorska. Ett prov som lämnas hos barnmorska kan analyseras för HPV och/eller cytologisk analys. Om provet påvisar HPV kan också analys av celler göras på samma prov.

Bakgrund

HPV är mycket vanligt virus som oftast är ofarligt och som inte ger några symtom. Långvarig HPV-infektion kan i vissa fall leda till cellförändringar. Cellförändringar kan i sin tur utvecklas till livmoderhalscancer: Därför screenas folkbokförda invånare med kvinnligt personnummer som en del av det nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer. 

Kontaktpersoner:

Linnéa Swanson, chef Västra Götalandsregionens Kallelsekansli för gynekologisk cellprovskontroll
Mobil: 0703-43 92 75
E-post: linnea.swanson@vgregion.se

Anne Ekeryd Andalen, gynekolog, Cervixcancerprevention RCC Väst
Mobil: 0721-47 45 32
0700-82 32 88
E-post: anne.ekeryd-andalen@rccvast.se

Helena Seth, barnmorska, Västra Götalandsregionens Kallelsekansli för gynekologisk cellprovskontroll
Mobil: 0702-65 76 22
E-post: helena.seth@vgregion.se

Frågor och svar 

Hur vet jag om jag kommer att bli kallad till barnmorska eller bli erbjuden ett självprov?  

Vilket av alternativen du kommer bli erbjuden beror på en rad olika faktorer, bland annat ålder, var i regionen du bor, vilken barnmorskemottagning som ansvarar för att ta provet, om du haft cellförändringar tidigare och om det är dags för dig att lämna prov enligt screeningprogrammet.  

Du kommer inte själv kunna välja om du vill lämna prov hos barnmorska eller göra provet själv. Oavsett vilket alternativ som du erbjuds så är det viktigt att du lämnar prov. Cellprov räddar liv. Ta provet varje gång du blir kallad.  

Är provet svårt att ta?  

Provet är enkelt att ta, och det följer med instruktioner. Provet tas från slidan och  du behöver inte nå livmodertappen med provtagningspinnen.

Är provet tillförlitligt?  

Självprovet för HPV är lika tillförlitligt som ett HPV-prov som tas av barnmorska. Skulle provet visa positivt för HPV erbjuds alltid en tid för nytt HPV-prov hos barnmorska på barnmorskemottagning.

Hur blir det om jag inte kan ta provet själv?  

Om du av någon anledning inte kan ta provet själv, till exempel om du har en funktionsnedsättning, kan du kontakta regionens kallelsekansli för gynekologisk cellprovskontroll för att boka en tid till barnmorska. Information om hur du gör följer med erbjudandet om självprov.  

Vad är HPV? 

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus som finns i många varianter. De flesta är ofarliga men några kan orsaka cellförändringar som i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. De flesta får HPV någon gång i livet. Men eftersom det inte ger några symtom märker vi det sällan. HPV-infektioner läker oftast av sig själv.  

Vem får hem en kallelse för cellprov/erbjudande om självprovtagning HPV?

Folkbokförda personer med så kallat kvinnligt personnummer (ett personnummer med jämn näst sista siffra) i ålder 23 till 49 år erbjuds provtagning var tredje år och mellan 50 och 64 år var femte till sjunde år beroende på vilket sätt föregående prov analyserats.

Från och med 30 år analyseras alla screening/cellprover för HPV.

Läs mer om cellprov och HPV på cellprov.se 

Om Regionhälsan
Regionhälsan arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utbildning och kunskapsstöd.
Regionhälsan bildades den 1 januari 2019 och har idag cirka 1900 medarbetare på fler än 150 platser i Västra Götaland.

Ett urval av Regionhälsans verksamheter:
Barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, sjukvårdsrådgivning 1177, forskning- och utveckling, kunskapscentrum, smittskydd VGR, Sjukhusapoteket VGR, Sjukvårdens Larmcentral VGR.

Välkommen att besöka Regionhälsans webbsida och pressrum

Presskontakter

Monica Bengtson

Kommunikatör

monica.bengtson@vgregion.se

   072-201 81 12