Tid & plats: Tisdag 4 juli kl.10:15-11:15, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D 22

Inom svensk avfallshantering pågår en ständig utveckling som påverkar och påverkas av EU och den globala utvecklingen. Hur kommer avfallspolitiken att utvecklas och vilka frågor bör prioriteras framöver? Stora förändringar är på gång vad gäller olika avfallsmål och hur ansvarsfördelningen för olika delar av avfallshanteringen ska se ut och inom EU håller det avfallspolitiska ramverket på att revideras. Välkomna till en diskussion om framtidens avfallspolitik.

Medverkande:

Claes Thunblad, Ordförande, Avfall Sverige
Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige
Gunnar Caperius, Sakkunnig, Centerpartiet
Jens Holm, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Johan Hultberg, Riksdagsledamot, Moderaterna
Sara Karlsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Martin Kinnunen, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Lars Axel Nordell, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Emma Nohren, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Lars Tysklind, Riksdagsledamot, Liberalerna

Tid: tisdag 4 juli, 10.15-11.15. Avslutas med lunchmacka

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal D22

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Presskontakter

Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

   070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

   0722-45 22 20