På sitt sammanträde 2 juni 2022 tog Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ett antal beslut för att stärka vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ett område som beslutats om är de hälsopedagogiska insatserna. Det handlar om att skapa och utveckla hälsofrämjande åtgärder för patienter inom psykosvården med fokus på levnadsvanor. Exempel på stödinsatser är tobaksavvänjning, stöd kring kost och fysisk aktivitet samt hjälp att komma i gång med och bibehålla förändringar i livsstil. Tidigare arbete med hälsopedagogiska insatser i projektform inom SU/Psykiatri Psykos har visat goda resultat.

Konkret innebär det en ersättning på 2 400 000 kronor/helår och omfattar fyra hälsopedagoger.

Satsningar på att stärka tillgänglighet

Det är viktigt att hitta områden att stärka tillgängligheten och korta väntetiderna. Det innebär också att identifiera insatser som ska förebygga sjukdom och funktionsnedsättning hos prioriterade grupper.

Insatserna som Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska utföra enligt beslutet:

• Kökortning inom cancergenetisk mottagning: 10 500 000 kronor
• Kökortning inom cochleaimplantat-vården: 7 300 000 kronor
• Förlängt pilotprojekt för depåbehandling inom LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende): Upp till 11 000 000 kronor.

 

Kontakt

Johan Fält (M), ordförande, 0793-36 06 60

Kristina Grapenholm (L), 1 v ordförande, 0733–384 634

Ann-Christine Andersson (S), 2 v ordförande

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se