Från och med 1 januari 2022 kommer Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, att bestå av nio verksamhetsområden. Tillsättningen av de nio verksamhetscheferna är klar. "Med en ny organisation och ledningsstruktur sätter vi ett större fokus på patienten och på patientens resa genom vården. Vi stärker också arbetet med patientsäkerhet, omvårdnad och tillgänglighet", säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör.

SÄS arbetar med omställning för att nå långsiktig hållbarhet. För att underlätta omställningsarbetet inför sjukhuset en ny organisation i syfte att skapa en bättre vård för patienterna och bidra till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

I den nya organisationen ersätts dagens 15 kliniker av nio verksamhetsområden. Sjukhuset stärker också arbetet med patientsäkerhet, omvårdnad och tillgänglighet.

–  Vi flyttar mandatet för beslutsfattande närmare medarbetarna. Organisationen blir plattare med färre chefsled. Vi kommer att arbeta med styrråd för viktiga tvärgående processer som till exempel vårdplatser och operationsverksamhet. Den övergripande administrationen kommer att minska och vi går mot en mer tillitsbaserad styrning, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör.

Nio verksamhetsområden

De verksamhetsområden som kommer att finnas på SÄS från och med 1 januari med respektive verksamhetschef är

  • Verksamhetsområde akutsjukvård – Katarina Zamac
  • Verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård – Håkan Joelsson
  • Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicin och medicinsk service – Markus Håkansson
  • Verksamhetsområde hud, infektion, vårdhygien och ögon – Rolf Jungnelius
  • Verksamhetsområde kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals – Eija Hägg
  • Verksamhetsområde kvinna och barn – Erica Cedervret Nilsson
  • Verksamhetsområde medicin – Anki Snygg
  • Verksamhetsområde neurologi, rehabilitering och nära vård – Gunnar Helgesson
  • Verksamhetsområde psykiatri – Magnus Skog

Patientsäkerhetsarbetet kommer att stärkas i den nya organisationen genom att ytterligare en chefläkare tillsätts. Jerker Nilson tillträder som chefläkare från och med 1 januari och kommer att arbeta tillsammans med Sara Degerman Carlsson i chefläkarfunktionen.

Chefsjuksköterskerollen får ett större fokus på omvårdnadsutveckling och nära vård. Ny chefsjuksköterska blir Karin Scharl. Karins erfarenheter från arbete med nära vård är en nyckelfaktor när inriktningen på tjänsten delvis förändras.

Effektivare patientflöden

Tillgänglighet och produktion kommer att prioriteras genom att en ny funktion som produktionschef införs. Det är en operativ roll med fokus på att få effektivare patientflöden. Rollen som produktionschef kommer att innehas av Joakim Höstner, som redan idag har ett samordningsansvar för dessa frågor i sin roll som chefläkare med ansvar för tillgänglighet.

–  När vi utvecklar arbetssätt utifrån patienternas behov och förutsättningar leder det också till att vi behöver förändra organisationen, säger Boubou Hallberg.

För ytterligare information, kontakta

Boubou Hallberg, sjukhusdirektör, nås via pressjouren 033 - 616 2444


Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, är ett av tre stora länssjukhus i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset erbjuder akutsjukvård och specialistsjukvård med specialiserad kompetens inom både öppen- och slutenvård. SÄS är också ett forsknings- utbildnings- och innovationssjukhus som ständigt arbetar med utveckling. Upptagningsområdet är Sjuhärad med 300 000 invånare. SÄS har 3700 anställda som gör skillnad för invånarna.  

Presskontakter

Presstjänst Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 24 44