Södra Älvsborgs Sjukhus har skickat in tre anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Anmälan 1

Patienten inkommer till akutmottagningen efter fallskada i sitt boende. Vid röntgenundersökningen på sjukhuset faller patienten från undersökningsbordet och ådrar sig allvarliga skador och avlider i efterförloppet.
Utredningen syftar till att identifiera eventuella systemfel i samband med rutiner gällande fallriskförebyggande åtgärder. 
 


Anmälan 2

Patienten har ramlat från en meters höjd där röntgen visat en underarmsfraktur som behandlats med gips. Kontakt tas med mottagning då patienten inte kan röra på sin arm som vanligt efter att gipset har tagits bort. Förnyad röntgenundersökning visar benförskjutning (luxation) som kräver operation. Fördröjd diagnossättning och behandling har inneburit lidande för patienten.
Utredningen syftar till att identifiera eventuella systemfel som fördröjt diagnossättningen.
 


Anmälan 3

Patient med mångårig kontakt med psykiatrin hittas avliden då hen valt att avsluta sitt liv.
Utredningen syftar till att utreda om rutiner efterföljts och hitta eventuella systemfel i samband med vård och behandling.

 

Varför anmälan enligt lex Maria?

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vård-skada. Det är chefläkaren som anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och lex Mariaförordningen. Sjukhuset gör alltid en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten och ger möjlighet att sprida erfarenheter nationellt och därmed minska risken för upprepning.
 

För ytterligare information, kontakta:

Chefläkare Jerker Nilson, nås via pressjouren, 033 616 24 44
Verksamhetschef bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, Markus Håkansson, nås via pressjouren, 033 616 24 44
Verksamhetschef kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals, Eija Hägg, nås via pressjouren, 033 616 24 44
Verksamhetschef psykiatri, Magnus Skog, nås via pressjouren, 033 616 24 44


Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, är ett av tre stora länssjukhus i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset erbjuder akutsjukvård och specialistsjukvård med specialiserad kompetens inom både öppen- och slutenvård. SÄS är också ett forsknings- utbildnings- och innovationssjukhus som ständigt arbetar med utveckling. Upptagningsområdet är Sjuhärad med 300 000 invånare. SÄS har 3700 anställda som gör skillnad för invånarna.  

Presskontakter

Presstjänst Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 24 44