Doktorand Sara Haile nomineras till det årliga Vårdförbundspriset som delas ut till förbättringsinitiativ inom den svenska sjukvården. Hon är utvald för sitt arbete med att starta en sjuksköterskeledd mottagning för patienter med ”fönstertittarsjuka” eller Claudicatio Intermittens.

Doktorand Sara Haile är nominerad till Vårdförbundspriset som tillkännages den 20:e oktober.

– Jag är väldigt glad och stolt över nomineringen. Det är otroligt viktigt att de här patienterna får uppmärksamhet och att vi pratar om hur vården kring dem kan förbättras, säger Sara Haile.

Hon är doktorand vid KI:s institution för klinisk forskning och utbildning som samverkar med Sophiahemmet Högskola på grund av bihandledaren och professorn Unn-Britt Johansson. Sara Haile är även specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård på Södersjukhuset och det var här idén om en sjuksköterskeledd mottagning för patienter med ”fönstertittarsjuka” började. En grupp patienter med förträngningar i benens kärl, vilket gör att de får smärtor och måste vila även vid kortare promenader.

– Dessa patienter har i grund och botten samma typ av åderförkalkningar som de med hjärtkärlsjukdom, men vårdprocessen runt de med fönstertittarsjuka är inte alls lika utvecklad, berättar Sara.

Forskningsprojekt och mottagning
Det var något hon hade sett i sitt avdelningsarbete på kärlkirurgen. Varför fick inte patienterna vägledning om livsstilsförändringar, trots att de löper lika stor risk att drabbas av exempelvis hjärtinfarkt? Idén om en sjuksköterskeledd mottagning för patienter med fönstertittarsjuka i ett kombinerat forskningsprojekt växte fram.

– Jag vill ge den här patientgruppen samma förutsättningar som andra kärlsjuka. En patientcentrerad vård som inte bara lindrar symtomen utan tar hand om den grundläggande sjukdomen, säger Sara Haile.

Mottagningen har nu funnits i närmare ett och ett halvt år och här erbjuds de opererade patienterna tre återbesök hos erfarna kärlsjuksköterskor och de blir uppringda vid två tillfällen efter det kirurgiska ingreppet. Då förs motiverande samtal om livsstilsförändringar, vilka resurser som finns kring patienten och eventuella hinder. En gemensam vårdplan skapas, dokumenteras och följs upp.

– Patienterna känner att de får bättre förståelse för sin sjukdom och behandling och känner sig sedda, säger Sara Haile, som nu är halvvägs i sina forskningsstudier.

Forskningsresultat
Totalt behövs intervju- och enkätsvar från 200 patienter och Sara är uppe vid hälften. Om cirka två år hoppas hon på färdiga resultat och en tryckt doktorsavhandling. Att projektet och mottagningen får uppmärksamhet genom ett av Sveriges största vårdkris är givetvis en sporre och en fjäder i hatten.

– Jag hoppas såklart att vi vinner. Det skulle vara fantastiskt för hela projektet men framför allt för patienterna, avslutar Sara hoppfullt.

Text: Pia Hellsing


Vårdförbundspriset är ett av Sveriges största vårdpriser. 500 000 kronor delas ut till en eller delas på flera pristagare. Priset finansieras av Vårdförbundet och Folksam och pristagarna tillkännages vid Vårdgalan den 20:e oktober.

Presskontakter

Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17

Pia Hultkrantz

Kommunikationsansvarig

pia.hultkrantz@sophiahemmet.se

08-406 20 16