Norra hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 25 mars NU-sjukvårdens förändringar gällande öppenvårdsmottagningar inom vuxenpsykiatrin.

Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att förändringarna görs inom ramen för NU-sjukvårdens arbete för att förbättra tillgänglighet, öka den medicinska kvaliteten och säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå.

Förändringarna innebär att den vuxenpsykiatriska mottagningen i Sotenäs (Kungshamn) stängs. Patienter som för närvarande får vård på mottagningen i Sotenäs kommer att få vård och behandling på vuxenpsykiatriska mottagningen i Munkedal.

NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska mottagning i Åmål får förändrad verksamhet som utgår från bemanningens kompetensområde. Mottagningen kommer ha fortsatt öppet alla vardagar och blir en filial till den vuxenpsykiatriska mottagningen i Bäckefors, där vård och behandling som kräver särskild specialistkompetens erbjuds.

NU-sjukvården ökar samtidigt tillgängligheten till digitala besök och behandlingar samt ökar det mobila psykiatriska akutteamets tillgänglighet för patienter i Åmål.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att notera informationen gällande verksamhetsförändringen i Åmål, och att samråd enligt reglemente har skett gällande mottagningen i Sotenäs.

- Våra invånare har rätt att kräva jämlik tillgång till psykiatrisk specialistkompetens och de behandlingsmetoder som kännetecknar en modern psykiatri. NU-sjukvården har i dialogen med oss beskrivit svårigheterna att tillhandahålla detta med dagens struktur för mottagningarna i Fyrbodal., säger nämndens ordförande Linda Jansson (M).

- Vi kommer noga att följa omhändertagandet av de berörda patientgrupperna I den löpande uppföljningen av nämndens vårdsöverenskommelse med styrelsen för NU-sjukvården, säger Linda Jansson.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

 

Barn- och ungdomspsykiatri

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också att samråd har skett med styrelsen för NU-sjukvården gällande ny organisering av barn- och ungdomspsykiatrin. NU-sjukvården har över tid haft långa väntetider till såväl första besök som fördjupad utredning och behandling.

För att förbättra tillgängligheten samt säkerställa jämlik vård utifrån medicinsk kompetens och behandlingsutbud genomförs en organisationsförändring som innebär att viss subspecialiserad vård koncentreras till huvudenheter i Uddevalla och/eller Trollhättan/Vänersborg.

Mottagningarna i Strömstad, Lysekil och Bäckefors kommer att finnas kvar som satellitmottagningar och dessutom öppnar ytterligare en satellitmottagning i Åmål.

 

Kontaktpersoner:

Linda Jansson (M), ordförande, tel. 070 - 216 13 79

Margareta Fredriksson (L), 1: vice ordförande, tel. 070 - 631 74 17

Annica Erlandsson (S), 2:e vice ordförande, tel. 070 - 236 52 44

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, tel. 076 - 112 21 68

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning​.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se