Efter ett år i pandemins motvind visar SAMI oväntat goda resultat för 2020. Det spelades in mycket musik under året och nästan 40 000 nya låtar registrerades hos SAMI. Totalt finns nu över 2,7 miljoner låtar i SAMI:s register. Årets totala utbetalning till artister och musiker uppgick till 162 miljoner kronor, en ökning med sex procent från föregående år.

Kort film om årets resultat Fotograf/Källa: SAMI

 

- Vi har betalat ut mycket pengar till artister och musiker under 2020. Och vi har får ut dem snabbare än vanligt, vilket har varit väldigt tacksamt för våra medlemmar, säger Stefan Lagrell, vd på SAMI.

- Man måste alltid vara försiktig med att titta på enskilda år när det gäller utbetalning och distribution, eftersom retroaktiva ersättningar kan skapa stora variationer. Men över tid har vi haft en kraftigt positiv trend i många år. Även om den framöver sannolikt kommer att få ett hack i kurvan i och med följderna av pandemin. 

Totalt samlade organisationen in över 219 miljoner kronor under året, en minskning med åtta procent sedan föregående år. Organisationens största insamlingsområden är offentligt framförande där man samlade in närmare 73 miljoner kronor, och internationella ersättningar som står för nästan 74 miljoner kronor i intäkter. 


För fullständig specifikation, se SAMI:s årsredovisning 2020, sid 37.

Under 2020 tecknade SAMI två nya utväxlingsavtal, med systersällskapen i Bulgarien och i Indien. SAMI har nu 66 internationella avtal som tillsammans täcker musikanvändningen i 53 länder, och är därmed den utövarorganisation som globalt har flest aktiva avtal på utövarområdet. 

Utöver utbetalningarna under 2020 har SAMI även avsatt 186 miljoner kronor för framtida utbetalningar. Det är pengar som kommer att betalas ut till artister och musiker under kommande år. Som en naturlig följd av den minskade insamlingen under året, har även de avsatta medlen för framtida utbetalningar minskat jämfört med föregående år. 

 

SAMI i siffror 2020: 

  • Total insamling: 219 Mkr (-8%)
  • Total utbetalning: 162 Mkr (+6%)
  • Avsatt för framtida utbetalningar: 186 Mkr (-8%)
  • 66 internationella utväxlingsavtal i 53 länder
  • Antal anslutna i slutet av året: 45 607 (+7%)
  • Totalt fick 54 846 svenska och utländska artister och musiker SAMI-pengar, av dessa var 13 244 direktanslutna till SAMI
  • 39 049 nya låtar registrerades
  • Totalt finns nu 2,7 miljoner låtar i SAMI:s register
  • Förvaltningskostnad: 15% 

Se filmen om SAMI:s resultat 2020

Läs om årets resultat på sami.se

SAMI:s årsredovisning 2020

Presskontakter

Ninni Grufvman

Pressansvarig

ninni.grufvman@sami.se

08 453 34 52

   0730 22 39 39