SAMI och Indian Singers’ Association (ISRA) har undertecknat ett utväxlingsavtal avseende både ersättningar och medlems- och repertoardata. Avtalet omfattar ersättningar för musikanvändning i radio- och tv, samt offentligt framförande.

Fotograf/Källa: SAMI

 

Även om filmmusik eller så kallad Bollywoodmusik är det första många tänker på när man pratar om indisk musik, så är Indien en av världens största musikmarknader med en mycket stor tillväxtpotential. Tack vare en snabbt växande tillgång till Internet och strömmande musik gäller det inte bara för inhemsk musik utan också för internationell repertoar. 

- ISRA har relativt nyligen utökat sin verksamhet till att omfatta ersättningar för utövare, vilket innebär att arbetet med att förhandla och samla in ersättningar än så länge är i ett uppstartsskede. SAMI tycker ändå att det är viktigt att redan i ett tidigt skede ha ett avtal avseende musikanvändning i Indien på plats, säger SAMI:s vd Stefan Lagrell.  

ISRA:s insamling omfattar i dagsläget bara ersättningar för vokalartister (”singers”) som är eller utgör del av huvudartist (så kallade Featured Artists). På sikt hoppas organisationen kunna bredda sitt uppdrag till att omfatta alla medverkande artister och musiker, något som representationsavtal med SAMI och andra utländska utövarorganisationer kan bidra till. 

Enligt avtalet ska en första utväxling ske under 2021 och omfattar framföranden under åren 2018-2020. 

Presskontakter

Ninni Grufvman

Pressansvarig

ninni.grufvman@sami.se

08 453 34 52

   0730 22 39 39