Samis föreningsstämma antog under onsdagskvällen årsredovisningen för 2016 som visar upp ännu ett rekordresultat för upphovsrättsorganisationen. Den totala utbetalningen till artister och musiker uppgick förra året till 139 miljoner kronor, vilket är en ökning med närmare åtta procent från föregående år. Därutöver har drygt 144 miljoner kronor avsatts för framtida utbetalningar.

Stefan Lagrell, Vd

– För tio år sedan tvingades Sami ta stora förluster som resulterade i negativt kapital. Sedan dess har återställningen av kapitalet varit en topprioritet. Nu har vi haft en bättre utveckling vad gäller insamlingen än vi vågat hoppas på och vårt långsiktiga arbete med en stark kostnadskontroll har givit resultat. Vi har lyckats återställa kapitalet ett år tidigare än beräknat, säger Stefan Lagrell, vd Sami.

Vid årsskiftet tillkom en ny lagstiftning om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som påverkar Samis arbete och organisation. Med anledning av detta har en enig föreningsstämma antagit nya stadgar som bidrar till ökad transparens och större föreningsdemokrati. Beslutet kommer att följas upp i en extrastämma under hösten för att de nya stadgarna ska träda i kraft.

– Vi har sänkt trösklarna rejält för att fler ska gå från ansluten till medlem, vilket känns oerhört bra. Ett flertal beslut som exempelvis rör föreningens ekonomi har lagts på stämman, vilket innebär att medlemmarnas direkta inflytande växer, säger Jan Granvik, ordförande Sami.
Totalt samlade Sami in 200 miljoner kronor under 2016, varav 50 miljoner kom genom internationella samarbetsavtal. Av de anslutna som fick ersättning under året, var endast 26 procent kvinnor, men bland de topp 30 som fått mest ersättning var 59 procent kvinnor.

– Jag kan bara konstatera att vi går mot en spännande framtid med en ekonomi i balans, men nivån på ersättningar som genereras från digitala plattformar är oacceptabelt låg. Därför kommer vi fortsatt arbeta för att artister och musiker ska få en lagstiftning som garanterar en oavvislig ersättningsrätt även från strömmade tjänster, säger Jan Granvik, ordförande Sami.

SAMI i siffror 2016

 • Total insamling: 200 Mkr
 • Total utbetalning: 139 Mkr
 • Ersättning avsatt för framtida utbetalning: 144 Mkr
 • Antal anslutna i slutet av året: 37 450
 • Antal anslutna som fick ersättning under året: 12 784, varav 1 635 fick SAMI-pengar för första gången.

SAMI:s styrelse 2017
Vid föreningsstämman antogs följande ledamöter och suppleanter:

 • Katarina Henrysson (omval ledamot)
 • Per Herrey (omval ledamot)
 • Per Hägglund (nyval ledamot)
 • Marie Selander (omval suppleant)
 • Ellinor Borggren (omval suppleant)
 • Peter Danemo (nyval suppleant)
 • Annika Thörnqvist (SMF)
 • Erland Malmgren (SYMF)
 • Madeleine Wagemyr (TF)

Ledamöter i styrelsen som valts in för en tvåårsperiod 2016:

 • Jan Granvik
 • Peter Eriksson
 • Gunnar Lundberg
 • Karin Inde
 • Maria Blom

SAMI:s årsredovisning finns att ladda ner på sami.se
 

För mer information kontakta:
Annika Hiltunen, kommunikationschef SAMI
E-post: annika.hiltunen@sami.se, tfn: 073-044 94 09

Presskontakter

Ninni Grufvman

Pressansvarig

ninni.grufvman@sami.se

08 453 34 52

   0730 22 39 39