Musikorganisationerna samarbetar kring unik identifiering av artister och musiker på inspelningar.

Musikorganisationerna SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) och PPL i Storbritannien, lanserar ett samarbete med svenska Auddly som ska hjälpa artister och musiker med förbättrad hantering av inspelningsdata. Tillsammans har man utvecklat ett sätt att identifiera varje unik medverkande artist och musiker för att kompletta metadata ska finnas på plats redan i början av informationskedjan kring en inspelning.

Auddly är en svensk startup som stöds av Max Martin och Björn Ulvaeus. Produkten omfattar en app och ett webbaserat verktyg som samlar in metadata under hela den musikskapande processen. Uppgifterna fångas upp tidigt i informationskedjan, vilket hjälper till att säkerställa korrekt och mer effektiv fördelning av ersättning för artister och musiker.

I detta gemensamma initiativ mellan SAMI, PPL och Auddly har man skapat en funktion för verifiering av medverkande utövare på inspelningar. Auddly-användare är artister och musiker som är medlemmar i SAMI eller PPL, och de kan verifiera sitt medlemskap och hämta upp sitt IPN (International Performer Number) inne i Auddly. IPN är ett unikt och universellt gällande nummer som tilldelas varje enskild utövare som är registrerad hos SAMI, PPL eller annat insamlande sällskap. IPN används för att identifiera artister och musiker vid utväxling mellan de insamlande sällskapen runt om i världen. IPN spelar därmed en avgörande roll för att se till att artister får rätt ersättning.

När en utövares IPN har lagrats i Auddly ingår det i den metadata för varje inspelning som exporteras från Auddly till skivbolag. När skivbolag sedan registrerar sina inspelningar hos upphovsrättssällskapen har de redan från början tillgång till fullständig information om utövarna. Detta kommer att bidra till att utövare är korrekt kopplade till inspelningar i databaser hos SAMI, PPL och andra sällskap, vilket medför att deras ersättningar kan betalas igenom mer effektivt. Detta är en första etapp för samarbetet kring en global standard för utövarnas metadata och dataöverföring.

- Vi är glada att lansera utövarsällskapens integration i Auddly och att få arbeta nära SAMI och PPL för att hjälpa musiker, producenter och artister att hantera metadata. Att fånga upp kompletta uppgifter redan från början gör det möjligt för sällskapen att fördela ersättningar till artister och musiker på ett mer effektivt sätt, och är ett viktigt steg för att säkerställa korrekt ersättning. Tidig identifiering av metadata är nyckeln för en hållbar musikindustri och det här är ett viktigt steg för Auddly mot en roll som global referenspunkt för all metadata., säger Niclas Molinder, grundare och koncernchef på Auddly.

- Svenska musiker är kommersiellt framgångsrika över hela världen, och SAMI spelar en viktig roll för svenska musikers intäkter. Förbättrade metadata för inspelningar och en effektiv identifiering av medverkande gör att vi kan bli ännu bättre på att samla in ersättningar för svenska artister runt om i världen, säger Stefan Lagrell, VD på SAMI.

- Sverige är känt för innovation kring musik och teknik, och nu driver vi den utvecklingen på upphovsrättssällskapens område. Vårt samarbete med PPL och Auddly förbättrar för artister och musiker, men sätter även SAMI i centrum av utvecklingen av det svenska och globala musikekosystemet, säger Stefan Lagrell, VD på SAMI.

 

Om Auddly

Auddly är en datamatchningsplattform för hela musikbranschen där alla berörda i en låt på ett säkert sätt kan följa sina verk – från skapandeprocess och fördelning, till utgivningar och strömningar. Auddly säkerställer identiteten på alla inblandade i en låt, både för inspelning och komposition så registreringar, utbetalningar och credits blir rätt från början utan problem eller fördröjningar.

Läs mer på www.auddly.com

 

Om PPL

PPL är den brittiska musikindustrins kollektiva förvaltningsorganisation för artister och skivbolag. De licensierar inspelad musik när den spelas offentligt (butiker, barer, nattklubbar, kontor etc) eller sändning (BBC, kommersiell radio, kommersiell tv etc) i Storbritannien, och ser till att ersättningarna fördelas till medlemmarna. Läs mer på www.ppluk.com

 

För mer information kontakta:

Niclas Molinder, VD, Auddly

niclas@auddly.com

 

Stefan Lagrell, VD, SAMI

stefan.lagrell@sami.se

Presskontakter

Ninni Grufvman

Pressansvarig

ninni.grufvman@sami.se

08 453 34 52

   0730 22 39 39