Under årets Almedalsvecka deltar delar av Sametingets politiska ledning tillsammans med representanter för Sametingets ungdomsråd och kansli. Sametinget har sin träffpunkt på Skeppsbron H115. Där finns vi tillgängliga måndag-onsdag kl. 10-18. På tisdag kl. 11.15-11.45 kommer Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti och kulturminister Amanda Lind att hålla ett samtal om konsultationsordningen i frågor som rör det samiska folket.

Fotograf/Källa: Marie Enoksson

Måndag 1/7 Skeppsbron 115 TEMA: Samiska språk

Vilka förstärkningar krävs för att öka antalet talare av de samiska språken och vad behövs för att språken återigen blir livskraftiga? 
Under måndagen kommer språknämndens ordförande Lars Miguel Utsi och vice ordförande Åsa Blind finnas på plats för att samtala om vikten av en samisk språklag och andra insatser som Sametinget föreslår för att utveckla de samiska språken och stärka samers grundläggande rätt till att lära och utveckla sitt språk.

Lars Miguel Utsi, tel. 070-349 29 68
larsmiguel.utsi@sametinget.se

Åsa Blind, tel. 072-202 77 03
aasa.blind@sametinget.se


Tisdag 2/7 Skeppsbron 115 TEMA: Samiskt självbestämmande

Samtal med kulturminister Amanda Lind på tisdag kl. 11.15-11.45: Varför en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket?
Kulturminister Amanda Lind och Sametingets styrelseordförande Per Olof Nutti i samtal om ökat samiskt självbestämmande och konsultationsordningens betydelse för urfolket samerna. Moderator: Patricia Fjellgren. 

Per Olof Nutti finns tillgänglig för samtal och diskussioner 1-3 juli.

Per-Olof Nutti, tel. 070-376 31 12
per-olof.nutti@sametinget.se

 

Onsdag 3/7 Skeppsbron 115 TEMA: Samiska näringar

På vilka sätt är renskötseln en tillgång och hur begränsar dagens rovdjurspolitik renskötselföretagens bärkraftighet och möjlighet att bidra till landsbygdens utveckling? 

Marita Stinnerbom, rennäringsnämndens ordförande i Sametinget och matentreprenören Marja Thomasson Ek samtalar med gäster om potentialen i samiskt näringsliv och renköttet som hållbart, ekologisk och närproducerat. Smakprov på smaker från Sápmi.

Marita Stinnerbom finns tillgänglig för samtal och diskussioner 1-4 juli. 

Marita Stinnerbom, tel. 070-399 98 06
marita.stinnerbom@sametinget.se

Förutom att finnas på träffpunkten kommer Sametinget att delta på andra seminarier och i paneldebatter. Vi ses i minglet! 

 

Marie Enoksson, kommunikatör, tel. 0980-780 42

Anna Skielta, kommunikatör, tel. 063-15 08 72

https://www.sametinget.se/almedalen

Presskontakter

Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

   070-376 31 12