Sedan tre år tillbaka driver Folktandvården Västra Götaland ett projekt där tandhygienister arbetar i kommunal verksamhet. Satsningen görs för att främja munhälsan bland äldre och tandhygienisterna finns i Borås, Kungälv, Skövde och Trollhättan. Den 24 februari presenterades en rapport i tandvårdsstyrelsen som visar att satsningen har gett resultat.

Fotograf/Källa: Thomas Harrysson/Folktandvården Västra Götaland

– Det är glädjande att se att Folktandvården genom projektet TAIK, tandhygienist i kommun, har bidragit till att säkra rutiner för god munhälsa, säger Angelica Lundgren Bielinski, ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Fler får nödvändig tandvård

TAIK har pågått sedan 2018 och startades för att främja munhälsan för de som är 65 år och äldre. Totalt har Folktandvården satsat drygt 8 miljoner kronor på projektet. Syftet är att lyfta frågor om munhälsa och göra dem till en naturlig del av den kommunala äldreomsorgen.

– Hittills kan vi se att de kommuner som arbetar med TAIK har förbättrat rutinerna för munvård, fler omsorgstagare har också sökt intyg om nödvändig tandvård. Det innebär att fler äldre får den tandvård de behöver, säger Jessica Persson, projektledare Folktandvården Västra Götaland.

Spindeln i nätet för allt som rör munhälsa

Upplägget är att tandhygienister från Folktandvården arbetar halvtid i respektive kommun för att säkra kompetens och kvalitet inom munvård, till exempel genom att utbilda omsorgspersonal och vara ett stöd i tandvårdsfrågor. Tandhygienisten har ingen direktkontakt med patienter utan arbetar strategiskt med munhälsofrågor och samarbetar till exempel med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS. Tandhygienisten har också mycket kontakt med biståndsbedömare, chefer på olika nivåer och medarbetare på särskilda boenden och inom hemtjänsten.

– Tandhygienisten är en spindel i nätet för allt som rör munhälsa och tandvård inom kommunen och hjälper personalen att skapa strategier för att ta hand om eventuella munhälsoproblem hos omsorgstagarna, säger Jessica Persson och fortsätter:

– Munhälsa har stor betydelse för individens livskvalitet och genom att samverka med kommunerna kan vi främja hälsan för de äldre. För en del handlar det om så grundläggande saker som att kunna äta utan smärta och att våga le.


För frågor kontakta:
Jessica Persson, projektledare Folktandvården Västra Götaland
tel. 076-947 26 54, jessica.k.persson@vgregion.se

Angelica Lundgren Bielinski, ordförande tandvårdsstyrelsen
tel. 073-083 80 42, angelica.bielinski@vgregion.se


Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn

Presskontakter

Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

   070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

   0709-58 97 57