Anders Hyltander, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får årets Arvid Carlsson Award. Han prisas för sitt arbete med att utveckla ett träningsverktyg där oerfarna kirurger med hjälp av virtual reality kan utveckla sina kunskaper i titthålskirurgi.

Anders Hyltander fick på torsdagen ta emot Arvid Carlsson Award. På bilden syns även Charlotta Gummesson, VD för Sahlgrenska Science Park, Anna-Carin Olin, grundare för PEXA som vann priset 2020 samt Marianne Dicander Alexandersson, styrelseordförande Sahlgrenska Science Park. Fotograf/Källa: Sahlgrenska Science Park

Anders Hyltander är docent och överläkare i kirurgi och arbetar idag som strateg med att bland annat utveckla life science och AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det känns fantastiskt roligt att det här har uppmärksammats. Priset är ett erkännande av det arbete vi gjort och av den idé som burit oss genom detta; att öka patientsäkerheten och kvaliteten. Det är oerhört tillfredsställande att kunna göra skillnad just där, säger han.

Anders Hyltander tog i slutet av 1990-talet tillsammans med två mjukvaruutvecklare fram träningsverktyget och grundade ett företag som idag är börsnoterat och verkar på en internationell marknad. Arbetet har hela tiden gjorts i nära samarbete med högt renommerade internationella akademiska institutioner för att säkra att allt vilar på vetenskaplig grund.

Efter ett antal år som heltidsentreprenör återgick Anders Hyltander till arbetet som kirurg. Men han ser sig fortsatt som lite av båda delarna.

– Jag ser ingen motsättning i det. Jag ser detta som uttryck för en självklar filosofi; att hela tiden fundera över vad man kan bidra till att förbättra. Det här är ett exempel på att den filosofin fungerar i praktiken.

Arvid Carlsson Award är ett pris som Sahlgrenska Science Park delar ut i Nobelpristagaren Arvid Carlssons namn, i syfte att hylla innovation, kunskap och kompetenshöjd i förening med gott entreprenörskap.

Ambitionen är att ge erkännande och ära åt lovande och framtida entreprenörer inom akademi, sjukvård och industri för att stimulera till fortsatt lärande och kontaktskapande. Priset delas ut årligen till en entreprenör som driver utvecklingen framåt för människors hälsa och välfärd.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00