Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått rejält framåt i Sveriges yngres läkares förenings rankning av AT-tjänstgöring. 2019 låg sjukhuset på plats 57 och i årets rankning har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit sig upp till plats 27. Det innebär den högsta rankningen av universitetssjukhusen i Sverige.

Operationssal. Fotograf/Källa: Johanna Ewald St Michaels

 

– Vi är jättenöjda och fantastiskt glada, men vi vill högre upp och vi fortsätter med full kraft vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Det här fina resultatet beror mycket på ett bra samarbete mellan AT-kansliet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, involverade verksamheter och våra fantastiska AT-läkare, säger Joakim Björås som är utbildningschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och chef för bland annat AT-kansliet.

Rickard Zeijlon, sjukhusövergripande AT studierektor, menar att en annan bidragande faktor till klättringen på AT-rankningen är AT-kansliets aktiva arbete med att minska avstånden. Därmed adresseras utmaningarna som finns i ett stort sjukhus i kombination med att utnyttja de fördelar och möjligheter som just ett stort universitetssjukhus erbjuder. 

– Exempelvis utnyttjas möjligheter vad gäller forskning, utveckling och karriär, säger Rickard Zeijlon.

– Det här resultatet hänger även ihop med vårt kontinuerliga arbete med att utveckla AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta arbete görs i tät dialog och tillsammans med våra AT-läkare och involverade verksamheter, studierektorer och handledare och i primärvården som alla är ovärderliga i arbetet med att förbättra AT, säger Joakim Björås.

– AT-läkarna är våra nuvarande och även framtida kollegor. Vi vill gärna ha kvar AT-läkarna som kollegor även när de blir ST-läkare och specialister. Om du är nöjd med din AT-tjänst ökar sannolikheten att du söker dig till samma sjukhus som ST-läkare. Det handlar också om bilden av Sahlgrenska Universitetssjukhuset som sjukhus och inte minst som arbetsgivare. Att ha ledningens stöd för vårt förbättringsarbete är också mycket betydelsefullt, säger Joakim Björås.

Fem kategorier redovisas tillsammans med ett sammanvägt betyg: introduktion, handledning, instruktion, utbildning och kollegialt stöd. I kollegialt stöd får Sahlgrenska Universitetssjukhuset betyget 5,1 där 6 är högsta möjliga.

– Det är roligt att se att vi får höga betyg i kategorin kollegialt stöd, särskilt under den här extremt ansträngande perioden, säger Karolina Larsson, AT-läkarchef, som också påpekar att AT-läkarna varit en viktig resurs under pandemin.

– Inkludering, lyhördhet och samarbete är viktiga framgångsfaktorer, säger Joakim Björås.

Läs mer och ta del av hela rankningen här.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00