AI, artificiell intelligens, kan hjälpa sjukvården med exempelvis bilddiagnostik och screening för att upptäcka sjukdomar. Nu startar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett eget kompetenscentrum för att stödja utveckling och införande av AI i den kliniska praktiken, med AI-utvecklare som kan programmera algoritmer för vårdens behov.

Inom framför allt bilddiagnostik finns stora möjligheter med AI. Fotograf/Källa: Johanna St Michaels

1 september startar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett särskilt kompetenscentrum för AI, med målet att stödja de verksamheter som vill införa AI i sitt arbetssätt.

– AI har stor potential i sjukvården och vi inom sjukvården måste sitta i förarsätet i utvecklingen för att AI ska ge maximal nytta för våra patienter och medarbetare. Därför satsar vi inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu på ett kompetenscentrum, säger sjukhusdirektör och professor Ann-Marie Wennberg.

– Vi kommer att fungera som stöd och möjliggörare på flera olika nivåer. Vi ser en ganska brant ökning av antalet forsknings- och utvecklingsprojekt som involverar AI, säger Magnus Kjellberg, sektionsledare inom Digital forskning, utveckling, utbildning och innovation samt blivande föreståndare för Sahlgrenska Universitetssjukhusets nya kompetenscentrum för AI.

I kompetenscentret kommer AI-kompetens och utvecklare finnas att tillgå, som ska arbeta riktat mot verksamheter med planer på att tillämpa AI. Man kommer även att samarbeta och ta stöd av kompetenser inom både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen, som till exempel inom juridik, IT och digitalisering, kliniska prövningar och näringslivskontakter.

"Kommer att genomsyra det mesta inom sjukvården"

Magnus Kjellberg ser kompetenscentret som en knutpunkt för AI-frågor på sjukhuset. Man kommer också att jobba med att hitta externa samarbetspartners för de verksamheter som efterfrågar det.

– Det kan vara Chalmers tekniska högskola, AI Sweden eller olika företag. På sikt tror jag att AI kommer att genomsyra det mesta inom sjukvården och vårt dagliga liv, på samma självklara sätt som vi till vardags använder oss av mobiler idag. Inom framför allt bilddiagnostik finns stora möjligheter med AI, men AI har många möjliga tillämpningar till exempel som beslutsstöd eller vid tidig upptäckt av sjukdom, säger han och fortsätter:

– Det vi ser närmast i tiden är att medarbetare använder dessa verktyg och då kommer det patienten till gagn, men i framtiden kommer det kanske smälta ihop lite mer. När det kommer till egenmonitorering, alltså när patienten kan sköta en del av sin sjukvård hemma som att ta blodtryck eller göra självskattningar, där tror jag AI kommer spela en stor roll. Att använda AI handlar om att åstadkomma bättre sjukvård, hjälpa oss att fatta bättre beslut och göra oss effektivare, säger Magnus Kjellberg.

Prioriterad fråga för sjukhuset

Lars Rydhede, biträdande sjukhusdirektör och blivande ordförande i den styrgrupp som kommer att bildas för centrat, ser satsningen som både nödvändig och viktig.

– Verksamheter efterfrågar stöd och kompetensutveckling när det gäller AI, det vet vi. Sjukhusledningen ser det också som en viktig fråga, för både patienter och medarbetare. För att kunna bedriva vård, forskning och utbildning av högsta kvalitet behöver vi kunna använda AI som verktyg. Inte bara inom medicinska tillämpningar, utan också inom områden som till exempel logistik och administration. Ett kompetenscentrum tror jag kommer att underlätta detta. Det handlar inte ”bara” om stöd it-mässigt och digitalt, utan verksamheter behöver också stöttning när det gäller projektledning, partnerskap och juridik med mera, säger han.

 

Fakta: AI och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Inom sjukvården tillämpas AI inom såväl forskning och innovation, som i klinisk verksamhet. Flera verksamheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har redan pågående projekt som använder sig av AI, bland annat inom radiologi och dermatologi, där datasystem i vissa fall kunnat göra likvärdiga bedömningar med läkare.

AI kan skapa stor nytta för att effektivisera vården och processa större mängder data.

AI-projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AI ska ge effektivare triagering på psykiatriakuten
Artificiell intelligens ska hjälpa läkare att minska antalet tidiga återinläggningar inom beroendevården
Världsunika studier från Sahlgrenska banar väg för AI inom hudcancervård
Kan AI hitta tidiga tecken på stroke?


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00