Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot allt fler patienter och inflödet av remisser är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Flera satsningar pågår för att öka tillgängligheten till vård, bland annat startas en särskild enhet för att korta operationsköerna.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har startat en särskild enhet för att korta operationsköerna. Fotograf/Källa: Paul Björkman/SU

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset är landets ledande universitetssjukhus och när pandemin minskat påtagligt tar vi oss an utmaningen med det uppdämda vårdbehovet. Alla medarbetare arbetar engagerat för att hjälpa så många patienter som möjligt – ett exempel är den särskilda satsning på kökortning som startats under augusti, säger Gustaf Josefson, styrelseordförande. 

Inflödet av patienter med covid-19 till Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätter att minska. Trots det påverkar pandemin fortfarande många verksamheter och kräver betydande resurser. Ett mindre antal patienter behöver exempelvis fortfarande intensivvård.

100 patienter har hittills opererats inom kökortningsprojektet

Under pandemin har vård som kunnat anstå fått stå tillbaka. Antalet patienter som väntar på behandling eller operation har därför ökat. Intensivt arbete pågår för att verksamheterna ska kunna ta hand om det uppdämda vårdbehovet och erbjuda fler patienter vård. Ett exempel är sjukhusets kökortningsprojekt för operation. Projektet omfattar dagkirurgi och enklare slutenvårdsoperationer inom de flesta specialiteter. Under ett fåtal veckor sedan starten i augusti har 100 patienter kunnat opereras, och under hösten kommer arbetet att intensifieras ytterligare med extrasatsningar och en del helgöppna operationssalar.

Samtidigt fortsätter antalet patienter som söker vård för andra tillstånd än covid-19 att öka. Hittills i år har besöken på sjukhusets akutmottagningar varit fyra procent fler (5 880 patienter) än samma period 2020.  

Antalet besök inom öppen- och slutenvården har ökat med drygt tre procent, och antalet förlossningar har hittills i år varit fler än de två senaste åren. Inom öppenvården fortsätter parallellt omställningen till fler digitala besök. Antalet videomöten har i år till exempel ersatt drygt 50 000 fysiska besök. Det visar månadsrapporten för augusti som antogs av sjukhusets styrelse 1 oktober.

Antalet inkomna remisser har ökat med drygt tolv procent (14 493 stycken), jämfört med förra året och är nu totalt på samma nivå som innan pandemin. Störst är ökningen inom hud, ortopedi, lungmedicin samt till barn- och ungdomspsykiatrin.

Styrelsen fattade också beslut om att inte godkänna vårdöverenskommelsen för 2022-2023, på grund av att det råder oenighet om Sahlgrenska Universitetssjukhusets ersättning för delar av regionvården. Enligt Sahlgrenska Universitetssjukhusets beräkningar fattas det 40 miljoner kronor för att den vård som beställs ska anses finansierad.

Fortsatt satsning på att bli ett av Europas ledande cancersjukhus

Vid sidan av detta fortsätter Sahlgrenska Universitetssjukhusets satsning för att bli ett av Europas ledande cancersjukhus och få ackreditering som ett Comprehensive Cancer Center (CCC), som erbjuder högkvalitativ cancervård och bedriver framstående forskning i samverkan med akademin. I ansökningsprocessen, som görs tillsammans med Sahlgrenska akademin och Regionalt Cancercentrum Väst, granskades sjukhuset i somras av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Under hösten har handlingsplaner upprättats för att ytterligare stärka cancervården och i februari besöker OECI sjukhuset på plats. När Sahlgrenska Universitetssjukhuset lyckas bli ackrediterat innebär det en certifiering av en struktur som samlar cancervården ännu bättre än idag, vilket kommer att bidra till ökad trygghet, tillgänglighet och bättre vård för patienterna.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00