Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör ett omtag kring delar av den palliativa vården och kommer att erbjuda avancerad sjukvård i hemmet dygnet runt.

Palliativ vård Fotograf/Källa: Ines Sebalj

– Den lösning som finns idag ger inte vård på en tillfredställande nivå för patienter med komplicerade palliativa vårdbehov. Vi ser att patienter hamnar i kläm och då är det vårt ansvar att se vad vi kan göra och förändra så det fungerar för en storstad, säger Maria Taranger, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sedan årsskiftet har den specialiserade palliativa vården i hemmet med dygnet runt-vård fasats ut i Göteborg och ersatts av en regional basmodell med specialiserade palliativa team under kontorstid.

– Vårt huvuduppdrag som universitetssjukhus är att ge den bästa vården till alla våra patienter. Nu ser vi att våra svårast sjuka patienter faller mellan stolarna och behöver komma in till sjukhuset för vård. Det är inte värdigt för varken patienter, anhöriga eller personal, säger Maria Taranger områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Erfarenheter från våren visar att i en storstad som Göteborg räcker inte basmodellen för dessa svårt sjuka patienter. Vi har hela tiden varit medvetna om att det funnits risker med den nya modellen men har arbetat för att lösningen ska bli bra och trott på att basmodellen med rätt upplägg skulle kunna fungera. Nu när vi ser utfallet justerar vi utifrån verkligheten – för patienternas bästa. Vi tar därför nästa steg för att sikta på en organisation som mer liknar tidigare ASIH och som finns i andra storstäder. Därför kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset att starta team som utför avancerad sjukvård i hemmet dygnet runt, säger chefläkare Per-Olof Hansson som deltagit i arbetet med riskanalyser.

Innebär det att ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) återinförs i Göteborg?

– ASIH som det var tidigare återinförs inte, men byggs upp i en ny skepnad där Sahlgrenska Universitetssjukhuset har kuratorer, sjuksköterskor och läkare anställda för en avancerad vård dygnet runt. Det är fortfarande kommunens uppdrag att utföra kommunal hälso- och sjukvård i hemmet och det kommer finnas ett fortsatt behov av det även hos våra patienter, säger Maria Taranger.

Arbetet med struktur och införandeprocess pågår.

– Vi startar med att införa ett dygnet-runt-team för att sedan utöka. Det kommer ta tid att bygga upp verksamheten och just nu har vi fullt fokus på att rekrytera personal. Jag hoppas att många vill vara med på den här resan, säger Maria Taranger.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00