För fem år sedan var Sahlgrenska Universitetssjukhuset först i landet med nya karriärvägar för forskande vårdpersonal. Sedan dess kan över 200 medarbetare nu titulera sig exempelvis översjuksköterska, överbarnmorska och överfysioterapeut. När fler medarbetare forskar nära patienterna kan goda resultat snabbare integreras i vården.

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, och Susanne Ahlstedt Karlsson, specialistsjuksköterska i kirurgi som sedan juli i år kan titulera sig översjuksjuksköterska efter att ha disputerat med en doktorsavhandling om hormonell behandling vid bröstcancer. Fotograf/Källa: Johanna Ewald St Michaels

– På ett universitetssjukhus är det här en viktig del i en attraktiv arbetsplats och möjligheten till karriärutveckling men satsningen på medarbetare som forskar är också avgörande för utvecklingen av sjukvården i stort. Att vi är på rätt väg i våra satsningar visar sig också i att andra universitetssjukhus nu väljer att införa liknande modeller, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sedan Sahlgrenska Universitetssjukhuset införde överprofessioner för fem år sedan kan totalt 238 sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter med flera sätta prefixet ”över” till sin titel och har därmed samma möjligheter till karriärutveckling som läkare haft sedan lång tid tillbaka. Räknar man in läkarna i antalet utnämningar rör det sig om totalt 711 medarbetare på sjukhuset sedan 2017.

– Det här är viktigt för att visa att arbetsgivaren har en jämställd syn på olika yrkeskategorier. Tidigare har det inte funnits några lika givna akademiska karriärmöjligheter inom sjukvården för personer inom olika hälsoprofessioner efter disputation, istället har många valt att fortsätta sin karriär inom näringslivet eller akademin, säger My Engström, översjuksköterska och projektledare på FoUU-enheten.

Titeln i sig medför en löneökning men framför allt innebär utnämningarna ett nytt uppdrag och mandat utifrån den aktuella kompetensnivån. För medarbetare som fått en överprofessionsutnämning och sedan går vidare och bli docenter finns möjlighet att nomineras till en universitetssjukhusöverprofession. Den här möjligheten är Sahlgrenska Universitetssjukhuset först i landet med, både när det gäller läkare och akademiska vårdyrken. Sedan 2017 har 64 medarbetare med akademiska vårdyrken fått den utnämningen, 117 om man räknar in läkare som haft möjligheten sedan 2009.

Den som fullföljer hela den akademiska karriärvägen på sjukhuset kan få totalt 19 000 kronor i lönepåslag. 

– En anledning till att det är så viktigt att vi premierar detta är att det tar lång tid att uppnå akademisk kompetens. Nu när möjligheterna finns är sjukhuset betydligt attraktivare för forskande medarbetare och en utvärdering har också visat att överprofessionsutnämningen haft betydelse för fortsatt arbete på SU, säger Caterina Finizia, FoUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Sjukhusets satsningar för forskande medarbetare

  • Överprofessioner och universitetssjukhusöverprofessioner

Läkare har under lång tid kunnat utnämnas till överläkare och 2009 införde Sahlgrenska Universitetssjukhuset universitetssjukhusöverprofession som innebar att läkare med docentkompetens kan nomineras och utses till universitetssjukhusöverläkare. 2017 var Sahlgrenska Universitetssjukhuset först ut i landet med att göra det möjligt för andra yrkesgrupper att nomineras och utses till såväl överprofession som universitetssjukhusöverprofession.

För en överprofession krävs utöver forskarutbildning med doktorsexamen inom ett vårdvetenskapligt område, minst sex års tjänstgöring inom sin profession och att man är kliniskt verksam. För en universitetssjukhusöverprofession krävs att medarbetaren är docent, pedagogiskt meriterad, aktivt engagerad i forskning och har minst tio års erfarenhet som specialist.

  • Höjda löner för akademiska meriter

Sjukhusledningen har inför 2022 beslutat om att höja beloppen när det gäller löneökningar för akademiska meriter. Lönen höjs med 4 500 kronor för medarbetare som disputerar, och 7 500 för de som blir docenter. Den som blir utnämnd till överprofession, som överläkare eller överbarnmorska, får ett lönepåslag med 5 000 kronor. För en universitetssjukhusöverprofession tillkommer ytterligare 2 000 kronor.

För den medarbetare som går hela den akademiska vägen handlar det om ett lönepåslag på totalt 19 000 kronor i månaden.

  • Forskar-BT

Förra sommaren gjordes läkarutbildningen om och bastjänstgöring för läkare infördes nationellt. Bastjänstgöringen, BT, är den inledande delen av specialisttjänstgöringen, ST, och fungerar som en brygga mellan grundutbildning och ST.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i landet skapat forskar-BT-tjänster för läkare som är intresserade av forskning, vilket innebär tre månaders finansierad forskning under BT.

  • Forskning som en integrerad del i karriärutvecklingen

En naturlig del av verksamheten vid sjukhuset är samarbete med universitet, näringsliv och andra typer av forsknings- och utbildningsinstitutioner. Som en del av det dagliga arbetet vid de flesta enheterna vid sjukhuset bedrivs en omfattande forskning, utveckling och utbildningsverksamhet. Vikten av forskning finns därför beskriven i karriärutvecklingsmodellen när det gäller samtliga yrkeskategorier och nivåer.

  • Fler akademiska tjänster

En akademisk tjänst innebär att tjänsten är förlagd både på universitet och sjukhuset. I nuläget är det framförallt läkare och sjuksköterskor som har dessa tjänster, men det finns nu allt större möjligheter för andra akademiska vårdyrken. I dag finns det 270 akademiska tjänster kopplade till Sahlgrenska Universitetssjukhuset – en ökning med 41 tjänster sedan 2019.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00