Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen deltar i årets politikervecka i Almedalen. Genom två egna seminarier under rubriken ”Vidgat deltagande i kulturlivet – dags att ta frågan på allvar” vill nämnden lyfta frågan nationellt.

- Att resa till Visby känns självklart för mig. Det viktigt att vara med när så många centrala aktörer, makthavare och opinionsbildare inom vårt område samlas på en och samma gång. Det är ett kraftfullt och resurseffektivt sätt att sprida vårt arbete och bygga viktiga samarbeten, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande.

Att inkludera ett större antal människor och grupper, som idag står utanför det offentligt finansierade kulturlivet, är den största outnyttjade potentialen för en offentlig kultursektor. Det anser Västra Götalandsregionens kulturnämnd, och har därför sedan en tid tillbaka organiserat ett strukturerat och systematiskt arbete där alla kulturella verksamheter som får stöd av regionen gemensamt arbetar med planer, idéer och initiativ för att var och en, utifrån sina specifika förutsättningar, nå en bredare och större publik.

Regionen samordnare
Regionen studerar, utvärderar och sprider goda exempel, för att hitta de mekanismer och arbetssätt som visat sig fungera. Regionen tjänar på deltagande, noggrann struktur, öppenhet och generositet med bra idéer samt forskningsmässig uppföljning. Med detta arbete i ryggen reser kulturnämnden till Visby den 2-4 juli, i enlighet med regionstyrelsens beslut tidigare i vår.

Vid nämndens seminarier får besökarna möta nämndens ordförande Alex Bergström, 2:e vice ordföranden Lars Nordström (FP) och ledamoten Anna Sibinska (MP). Regionens kulturchef Claes Rydberg medverkar och dessutom har särskilda gästtalare inbjudits i form av Ted Hesselbom, chef för Röhsska museet, Helena Wessman, ledare för Göteborgs symfoniker, samt Erik Åström från Statens Kulturråd.

Måndagens (2/7) seminarium äger rum på Almedalsbiblioteket, lokal E22, kl. 10.30-12.00, och onsdagens (4/7) seminarium är förlagt till Länsteatern på Bredgatan, kl. 13.15-14.45.

Läs mer om kulturnämndens arbete i Almedalen på vår hemsida, vgregion.se/almedalen och glöm inte att följa vår twitter: @vgrkultur

Du kan via Bambuser (http://bambuser.com/channel/vgrkultur) följa våra seminarier, även om du inte har chansen att ta dig till Almedalen.

Nytt för i år är att Västra Götalandsregionen är en del av en gemensam Västsvensk Arena, ihop med Västsvenska Handelskammaren, Business Region Göteborg, Chalmers och Göteborgs universitet.
Läs mer om samarbetet på: http://np.netpublicator.com/netpublication/n60096039

Kulturnämdens framträdande på Länsteatern sker som en del i paraplybegreppet ”Kultur i Almedalen”.
För mer info och program: www.svenskscenkonst.se/almedalen


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se