11 november samlas politiker, tjänstemän och företagare för att delta på konferensen Energiting Sydost som i år fokuserar på vilka drivkrafter som måste samverka för att bekämpa klimatförändringarna. Dagen inleds med en nulägesanalys av miljömålsläget i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län och avslutas med ett panelsamtal där regionala och kommunala politiker berättar om kommande insatser för att nå energimålen. Deltagande sker på Vetenskapshuset - en ny typ av mötesplats, på Hannabadsvägen 1 i Markaryd kl 08.30 – 16.00, samt online. Press välkomnas att delta!


Över 100 deltagare, däribland ett tiotal politiker, har anmält sig till årets Energiting Sydost. I år arrangeras konferensen som ett hybridevent – med ett 30-tal personer medverkande på plats i Markaryd och resterande deltagare på länk.  

Årets fokus är de drivkrafter som behöver samverka för att bekämpa klimatförändringarna och som bidrar till att nå satta energimål. Föreläsare har bjudits in för att prata om aktuella satsningar, initiativ och stöd som bidrar till detta arbete. 

Dagen inleds med en nulägesanalys över de tre sydostlänens miljömålsläge, sedan tar parallella spår vid med olika föreläsningar. För att knyta ihop säcken avslutas dagen med ett politikersamtal, där bland andra Karin Helmersson, regionråd i Region Kalmar länBengt Germundsson, Markaryds kommunstyrelseordförande och Charlott Lorentzen, politisk samordnare för hållbar utveckling i Karlshamns kommunstyrelse, berättar om planerade insatser som ska bidra till att vi når energimålen i sydost.  

”Alla delar av samhället måste jobba tillsammans med energifrågan och med de många olika lösningar och alternativ som finns för att bidra till en hållbar omställning. Våra politiker har en oerhört viktig roll här. Det ska bli spännande att höra vad de planerar för sydostregionen.” säger Christel Liljegren, vd och projektledare på Energiting Sydost” 

EnergiTing Sydost är en mötesplats för kommunala och regionala tjänstemän, politiker och andra som jobbar med energi-och klimatfrågor. Konferensen arrangeras årligen av Energikontor Sydost på uppdrag av ägarna; regioner och kommuner i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. 

 

Ur programmet – vätgas, vindkraft, transportomställning, företagsstöd och energieffektivisering i fastigheter 

Vi får bland annat lyssna på Finn Kofoed-Dam, vd för Strandmöllen AB, som berättar om företagets kommande satsning på vätgasproduktion i Ljungby. Malin Dahlroth, chef för affärsutveckling på Uniper Norden, berättar om olika projekt och användningsområden för vätgas. Lars Andersson, senior rådgivare på Energiföretagen Sverige presenterar ett antal förslag på vad våra politiker och myndigheter måste göra för att få till ett regelverk för vätgas.  

Anders Rylin, Operativ chef Stena Renewable, berättar om Stenas planerade vindkraftsbyggen i södra Sverige. Daniel Kulin, Strategisk analytiker på Svensk Vindenergi berättar om vindkraftsprognoserna för Sverige i stort.  

Annelie Frick, Mobilitetssamordnare påRegion Östergötland, presenterar hur regionen har arbetat framgångsrikt med gröna resplaner. Charlotte Hauksson, affärsutvecklare inom hållbarhet, WSP, guidar deltagare runt på ett studiebesök på Vetenskapshusets kunskaps- och möteshubb. Vera Telemo, utvecklingsstrateg hos Mötesplats Steneby och Funny Livdotter, medgrundare till StudioVäxt, berättar om konceptet grannskapskontor som används av kommunalförbundet Fyrbodal i Västra Götaland.  

Energikontor Sydost berättar om pågående stödinsatser till små och medelstora företag för att stärka deras konkurrenskraft efter pandemin. 

Calle Engström, teknisk chef på Mönsterås bostäder, berättar om kommunens nya strategi för att sätta solceller på fler fasader. Energikontor Sydost berättar om aktuella stöd för energieffektivisering i byggnader och Daniel Svensson, vd på Energy Service Management AB, avslöjar hur många miljoner kronor om året som offentliga fastighetsägare i Blekinge län skulle kunna spara genom att vidta energieffektiviserande åtgärder.  
 

Se fullständigt program med föreläsare på energitingsydost.se  

 

För mer information, kontakta 

Johanna Wallin, kommunikatör på Energikontor Sydost  

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 

Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56