Genom att bland annat använda sig av gemensam rekryteringsannonsering och vara en aktiv aktör på flertalet mässor ska Närhälsan hittaframtidens medarbetare.

Inom vårdsektorn konkurrerar allt fler aktörer om personal med rätt kompetens och för att säkerställa att Närhälsan ses som en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare arbetar organisationen aktivt med sitt kompetensförsörjningsarbete.

– I Närhälsan ser vi kompetens som en gemensam resurs där ny kunskap används och alltid utvecklas. Vi strävar efter en god arbetsmiljö där vi tar till vara på engagemang och där alla medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet, säger Monika Beiring (M), Närhälsans styrelseordförande.

Vid fredagens sammanträde godkände Närhälsans styrelse kompetensförsörjningsplanen för 2022, som ligger till grund för förvaltningens strategiska arbete i frågan.

Gemensam annonsering
Närhälsan tar exempelvis varje år fram en förvaltningsgemensam plan för rekryteringsannonsering. Syftet med den mer sammanhållna rekryteringsprocessen är att den ska möta Närhälsans behov av kompetensförsörjning och ge en bättre kandidatupplevelse för de som söker jobb. Processen gör att Närhälsans centrala HR-avdelning får en mer aktiv roll initialt, bland annat genom ett första urval av sökande där telefonintervjuer genomförs, innan rekryterande chef tar över och gör ett eget urval bland kandidaterna.

Fokus på mässor i Sverige
På grund av covid-19 har ett antal viktiga mässor som Närhälsan tidigare besökt ställts in eller skjutits upp. Men pandemin till trots så har Närhälsan ändå kunnat delta på ett flertal mässor runt om i Sverige: som ALARM i Göteborg, CARMA i Linköping och Campusmässan i Örebro för att få kontakt med framtidens medarbetare.

FAKTARUTA: Närhälsans mål
• Personalomsättningen för nyckelgrupperna, distriktssköterska, distriktsläkare,
fysioterapeut och arbetsterapeut ska minska. 
• Andel verksamheteter som infört karriärutvecklingsmodellen ska öka. 
• Sjukfrånvaron ska minska
• Bemanning utifrån efterfrågan och uppdrag i rehabverksamheten, målet ska uppnås. 
• Andel specialister i Närhälsan som är kvar ett år efter examen ska öka

Kontakt
Monika Beiring (M), styrelseordförande Närhälsan
Telefon: 0730-51 06 26
monika.beiring@vgregion.se


Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler, jourcentraler, närakuter och rehabmottagningar i Västra Götaland. Med drygt 5 400 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa.

Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549