Fler översvämningar, längre växtsäsong, ökad risk för spridning av skadeinsekter och smittor. Ett helt nytt kunskapsmaterial speglar hur ett klimat i förändring påverkar vårt samhälle. Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, och bygger på ett samarbete mellan tretton myndigheter.

Nu lanseras kunskapssammanställningar på webbplatsen Klimatanpassningsportalen. Det nya materialet ger en överblick av vilka konsekvenser ett klimat i förändring kan få för olika delar av samhället. Här finns också vidarelänkning till fördjupningsmaterial.

Skyfall, torka, isläggning, grundvatten, ras och skred är bara några exempel på områden som beskrivs. Här går det också att läsa om hur sektorer som energi, kulturarv, byggande, naturmiljöer, jord- och skogsbruk kan komma att påverkas av klimatförändringar.

-  Materialet ska underlätta för klimatanpassningen  i Sverige. Vi vänder oss till dem som arbetar med anpassning, eller andra intresserade. Faktasammanställningarna bygger på den senaste tillgängliga kunskapen inom varje område, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Lanseringen har blivit möjlig tack vare ett samarbete mellan tretton svenska myndigheter, som också samverkar med andra europeiska portaler och forskningsprojekt för klimatanpassning. Klimatanpassningsportalen har drivits under några år, men får nu helt nytt innehåll under rubrikerna ”Hur förändras klimatet” och ”Hur påverkas samhället”.

-  Portalen ska utökas successivt i flera steg framöver. Närmast på tur står en beskrivning av hur anpassningsarbetet bedrivs i Sverige, roller och ansvar. För att hjälpa aktörer vidare kommer vi att sammanställa goda exempel och olika former av hjälpmedel för klimatanpassning, säger Åsa Sjöström.

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI. Centrumets roll är främst att vara en nod för kunskap om klimatanpassning samt att vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning.

Kontakt

Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, asa.sjostrom@smhi.se, 011-495 82 18

Ingrid Gudmundsson, informatör Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, ingrid.gudmundsson@smhi.se, 011-495 81 41

Klimatanpassningsportalen: www.klimatanpassning.se

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning: www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI. Semester 11 juni - 3 juli 2022.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746