29 november arrangeras Bioenergidagen i Växjö. 90 personer från olika energibolag samlas för att ta del av diskussionerna som i år fokuserar på hur EU-politiken påverkar det småländska skogsbruket och bioenergi-branschen.

29 november kl 09.00 samlas flertalet representanter för olika energibolag på Linnéuniversitetet i Växjö för att ta del av Bioenergidagen som kommer att handla om hur de politiska diskussionerna i Bryssel påverkar skogsbruket i Småland och därigenom förutsättningarna för fortsatt utvecklad bioenergiproduktion.

”Synsättet på skogsbruk och förutsättningar för bioenergi från skogen varierar så mycket i Europas, vilket gör det svårt att skapa en gemensam skogspolitik. Därför är det viktigt att vi som jobbar för ökad bioenergianvändning sätter oss in i hur diskussionerna går i EU.” säger Göran Gustavsson, projektledare på Energikontor Sydost.

Dagens föreläsare tar också bland annat upp två exempel på produktion av bioolja/biodrivmedel och erfarenheter av tekniker för småskalig kraftvärme. Dagen inleds med VEABs årliga stipendieutdelning. Seminariet arrangeras av Bioenergigruppen, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost.

Tid: 29 november kl 09.00

Plats: Linnéuniversitetet Växjö, Hus H, sal Tegnér, Universitetsplatsen 1

För mer information, kontakta

Göran Gustavsson

0709-21 60 54, goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Programpunkter

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Inledning med VEABs årliga stipendieutdelning

09.10 Tema: aktuell forskning på Linnéuniversitetet

10.30 Tema: Bioolja/biodrivmedel från skogsråvara

Biodrivmedel/biooljor från skogsråvara i sydost - tekniker, status och möjligheter - Daniella Johansson, Energikontor Sydost

Biometanolproduktion på Södra Cell Mönsterås - Henrik Brodin, affärsutvecklare Drivmedel

11.40 Lunch

12.30 Hållbart raffinaderi nu och i framtiden - Sören Eriksson, affärsutvecklare Preem

13.00 Tema: Ny syn på Bioenergi i EU. EUs politik om bioenergi – hur kan det påverka oss? - Raziyeh Khodayari, Energiföretagen

13.30 Tema: Aktuellt i regionen

Erfarenheter från satsningar på tre olika tekniker för småskalig kraftvärme

Regional förstudie om bioenergi för att stärka dess roll

Erfarenheter från studieresa i Karpaterna, Ukraina

READY-projektet

15.00 Avslut


Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56