SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, visar på stort behov av fortsatta insatser. Den nya rapporten ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige.

SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, visar på stort behov av fortsatta insatser. Den nya rapporten ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige.

Rapporten lämnades under onsdagen över till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Utredningens viktigaste slutsatser för fortsatt arbete är att lagar och regler behöver ses över, och även att roller och ansvar, liksom strategier och mål, måste göras tydliga. Det behövs fortsatt forskning och kunskapsförsörjning på området. Finansieringsfrågor bör ses över.

- Det är nödvändigt att snabbt klarlägga hur kostnader fördelas mellan olika aktörer, och hur det säkerställs att resurser finns tillgängliga till prioriterade åtgärder, säger SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt.

Internationell syn för klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att möta klimatförändringar som sker i Sverige, men även vad klimatförändringar i andra länder innebär för Sverige. Samarbetet inom EU lyfts också fram i rapporten.

- Sverige bör som aktiv medlem i EU arbeta för att nå klimatanpassningsmål genom att i samarbete med EU-länderna driva klimatanpassningsfrågan framåt. Speciellt bör Sverige verka för ökad användning av EU-fonder till klimatanpassning, säger Rolf Brennerfelt.

Andra förslag i rapporten handlar exempelvis om att stärka kommunernas arbete med klimatanpassning. Länsstyrelsernas uppdrag att samordna klimatanpassning regionalt föreslås bli permanent, liksom att SMHIs nationella kunskapscentrum för klimatanpassning får långsiktig finansiering.  Utredningen pekar på att regeringen bör ta fram en nationell strategi, att en rådgivande kommitté tillsätts, och att berörda myndigheter utarbetar nationella handlingsplaner.

Utredning i bred samverkan

Uppdraget har inneburit att sammanställa kunskap om nuvarande och framtida risker och konsekvenser för samhället av ett förändrat klimat, samt att kartlägga vad som genomförts sedan Klimat- och Sårbarhetsutredningen presenterades år 2007.

Utredningen har beskrivit behoven och lämnat förslag på åtgärder för anpassning av olika delar av samhället. Stor hänsyn i arbetet har tagits till EUs strategi för klimatanpassning. Utredningsarbetet har bedrivits i bred samverkan med myndigheter, kommuner, forskare, branschorganisationer och andra näringslivsrepresentanter.

Rapporten finns att ladda ner från smhi.se

 Mer information om klimatanpassning:

klimatanpassning.se

Kontakt:

Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI, rolf.brennerfelt@smhi.se, 011-495 81 03

Lotta Andersson, projektledare SMHI, lotta.andersson@smhi.se, 011-495 81 44

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI. Semester 11 juni - 3 juli 2022.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746