NewsMachine har undersökt vilka aktörer, Ukraina, Ryssland, USA, EU och Storbritannien, som har dominerat den svenska medierapporteringen inför och under kriget.

Sökningarna för respektive aktör är kopplad till deras främsta talespersoner: 

Vladymyr ZelenskyjPutin/LavrovBiden/BlinkenMacron/Scholzvan der LeyenJohnson/TrussWallace.

Kriget i Ukraina är en av de senaste decenniernas största nyhetshändelser. Totalt räknar har 69 000 införanden om Ukraina skett sedan 1 december 2021 då Rysslands massiva uppladdning kring Ukrainas gräns var ett faktum, varav drygt 47 000 är härrör från och med 24 februari då kriget inleddes. För att i någon mån få en överblick har NewsMachine valt ut de cirka 30 största medierna i Sverige.

Flera aktörerna omnäms mycket ofta tillsammans i samma mediematerial, men trots detta kan vi konstatera att Ryssland får överlägset mest publicitet, med över dubbelt så många omnämnanden som USA. Det syns i medierapporteringen att det är Ryssland som har agerat och satt agendan medan övriga aktörer har reagerat. Den bilden förstärks också av att Rysslands talespunkter eller direkta citat från President Vladimir Putin och utrikesminister Sergej Lavrov ofta får fungera som rubriker till artiklar och inslag, till exempel: ”Rysslands oro ignoreras”. Och när anfallet inleddes avspeglade många rubriker den ryska retoriken genom formuleringar som ”Militär insats” eller ”militär operation”. I några undantagsfall förekommer ”krig”, ”attack” ”anfall” eller ”invasion”.

 

Läs mer här!

Presskontakter

Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

   0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

   0705-989 449

Joachim Almquist

Senior Sales Manager

joachim.almquist@newsmachine.com

Gunnar Wiman

Omvärldsanalytiker-Marknadskommunikatör

gunnar.wiman@newsmachine.com

08-46505303