I dag har Riksbankens Jubileumsfond beviljat 370 miljoner kronor till totalt 83 forskningsprojekt på mellan sex månader och åtta år.

RJ finansierar forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. I de återkommande stödformerna finansierar RJ forskarinitierade projekt, och år 2021 beviljas:

44 RJ Projekt (forskning på upp till tre år)

3 RJ Program (större forskningsgrupp som finansieras i sex till åtta år)

8 RJ Infrastruktur för forskning (insatser för att främja framtida forskning, exempelvis göra samlingar tillgängliga eller upprätta databaser)

28 RJ Sabbatical (forskare kan avsluta långt gången forskning under sex till tolv månader)

De tre största projekten, RJ Program, tilldelas totalt 120 miljoner kronor och är:

Håvard Hegre Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
Samhällen i fara: Effekten av väpnad konflikt på mänsklig utveckling

Johan Ling Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
Maritima möten: en kontrapunkt till den dominerande landbaserade berättelsen om europeisk förhistoria

Nina Tahmasebi Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Change is key! The study of contemporary and historical societies using methods for synchronic semantic variation and diachronic semantic change

Forskningsprojekten kan påbörjas under 2022. Samtliga beviljade projekt beskrivs kort på rj.se och då projekten avslutas presenteras även de viktigaste vetenskapliga resultaten på webbplatsen.

Samtliga beviljade projekt presenteras i RJ:s forskningslista.


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 

Presskontakter

Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435