På kulturnämndens sammanträde den 18 mars beslutade nämnden om revidering av detaljbudget för 2021. Revideringen innebär bland annat fördelning av uppräkning av statliga medel från kultursamverkansmodellen, samt en stärkning av den musikaliska scenkonsten.

Kulturnämnden reviderade detaljbudgeten för 2021 med anledning av Kulturrådets beslutade uppräkning av de statliga medlen inom kultursamverkansmodellen. För 2021 har, förutom en generell uppräkning, även ett tillskott på 12 660 000 kr införlivats i modellen för det som tidigare var ett särskilt statsbidrag gällande stärkning av den musikaliska scenkonsten.

Kultursamverkansmodellen innebär att de statliga medlen överförs till regionen och att sedan kulturnämnden fördelar dessa, totalt över 350 miljoner kr.

Med kulturnämndens beslut om en differentierad uppräkning skapas ett utrymme för riktade insatser, vissa motiverade av pandemins påverkan på kulturlivet men ett syfte har också varit att stärka satsningar på målgruppen barn och unga.

— Årets statliga satsning på kultur är större än någonsin tidigare. Tidigare års statliga uppräkning har vi ansett för låga. Detta har jag vid flera tillfällen påpekat för kulturminister Amanda Lind. Därför är det glädjande att ministern inte bara lyssnat till våra behov utan också aktivt verkat för en ökning av det statliga bidraget, säger Conny Brännberg, ordförande för kulturnämnden.

De riktade insatserna går till:

  • Göteborgs Symfoniker AB, + 1 000 000 kr, för att fortsatt utveckla verksamheten med och för barn och unga, bland annat Side by Side och ungdomsorkestern Vägus.
  • Regionteater Väst AB, + 650 000 kr, för att bidra till att vända den av pandemin förstärkta trenden med minskade kommunala kultursatsningar för barn och unga.
  • Kultur Ungdom, + 250 000 kr, för att stärka arbetet med slöjd för unga.
  • Förvaltningen för kulturutveckling, +1 700 000 kr, där satsningen på stärkta bibliotek permanentas.
  • Riksteatern Väst, + 200 000 kr, för att ge ytterligare stöd till de särskilt drabbade inom arrangörsledet.

Läs mer

Kultursamverkansmodellen (kulturradet.se)

Politiska sammanträden och möteshandlingar - Möten - kulturnämnden (2021-03-18) (360online.com) (ärendenummer KUN 2020-00402)

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker

Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Daniel Andersson (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Ann-Charlott Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker

Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Daniel Andersson (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Ann-Charlott Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland. www.vgregion.se/kultur

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se