I Diakoni – reflektion och praktik diskuteras diakonins rötter i den bibliska berättelsen och i den kristna kyrkans historiska arbete bland fattiga och nödställda. Hur bör diakonalt arbete förstås idag?

Omslag Diakoni - reflektion och praktik Fotograf/Källa: Omslag Anna Larsson

I antologin ges en bred bakgrund till den diakoni och det diakonat vi ser idag i Svenska kyrkan. Diakoni-institutionernas påbörjade verksamhet under 1800-talet, välfärdssamhällets framväxt och den internationella ekumeniken under andra delen av 1900-talet har varit betydelsefulla drivkrafter i en utveckling som inneburit stora förändringar vad gäller motiv, organisering och verksamhetsfält.

Den reviderade utgåvan innehåller ny forskning och erfarenheter från det diakonala arbetsfältet. Diakoni - reflektion och praktik är en grundbok som vänder sig till studenter på högskolor och kyrkliga utbildningsinstitut, och till det diakonala arbetets utövare. Bokens författare är forskare och/eller yrkesmässigt verksamma inom området diakoni.

 

Bokens 12 kapitel och författare:

 1. Att förstå diakoni, Mats J. Hansson
 2. Bibeln och diakoni, Göran Agrell
 3. Diakonatet – en vigningstjänst i Svenska kyrkan, Elisabeth Christiansson Drake
 4. Från välfärdsstat till välfärdsmix, från statskyrka till civilsamhällesaktör, Stig Linde
 5. Församlingsdiakoni i Svenska kyrkan, Miriam Hollmer
 6. Diakonalt evangelium i en utmattad tid, Ninna Edgardh
 7. Diakonens uppgifter i Svenska kyrkans gudstjänst, Charlotte Säll och Karin Ahlqvist
 8. Delaktighet i diakonalt arbete, Katarina Glas och Åsa Nyström
 9. Diakoni och ett människorättsbaserat arbetssätt – ett sätt att lyfta blicken, Maria Leijman och Jenny Zetterqvist
 10. Diakoni, medborgarskap och mänskliga rättigheter: exemplet fattigdom, Magnus Karlsson
 11. Kyrkligt arbete med fattiga, gåvor och ekonomisk utsatthet, Elinn Leo Sandberg
 12. Organisering, ledarskap och det diakonala frirummet, Elisabeth Christiansson Drake och Stig Linde

 

Produktinformation

Titel: Diakoni – reflektion och praktik

Redaktörer: Elisabeth Christiansson Drake, Mats J. Hansson, Stig Linde

Förlag: Verbum AB

Omslag: Anna Larsson

ISBN: 978-91-526-3881-1

Pris från: 359 kr

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Presskontakter

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28