Skolledarna i Kronoberg fick den bästa löneökningen av alla skolledare i Sverige 2018, plus 6,5 procent. Medellönen är nu 51 200, 1 600 kronor mindre än medellönen i landet. Men det är en bit kvar till Sverigetoppen – i Stockholm tjänar skolledarna i genomsnitt 58 500. På ett år blir det nära 90 000 kronor mer.

Skolledarna i Kronoberg fick den bästa löneökningen av alla skolledare i Sverige 2018, plus 6,5 procent. Medellönen är nu 51 200, 1 600 kronor mindre än medellönen i landet.

Men det är en bit kvar till Sverigetoppen – i Stockholm tjänar skolledarna i genomsnitt 58 500. På ett år blir det nära 90 000 kronor mer.

Lönestatistiken presenteras idag av Sveriges Skolledarförbund och baseras på förbundets löneenkät i höstas.

I fjol hade Kalmar bäst löneökning av alla, i år Kronoberg. Förra året toppade också Nybro lönestatistiken totalt med 13,5 procent.

- Det är glädjande att lönerna ökar ordentligt i vår region, säger Nils Andersson, ordförande för Sveriges Skolledarförbunds region Småland-Blekinge. Men vi är samtidigt inte nöjda. Skolledarnas löner måste upp mer för att locka fler att bli skolledare och att det så kallade ansvarsavståndet ökar.

- Skolledaren ska ha minst 25 procent mer i lön än sina medarbetare. Idag ser vi att lärare tjänar nästan lika mycket, eller till och mer än skolledare. Det är en fråga som skolans huvudmän måste ta allvarligt på.

- Vi är också oroade över den försämrade arbetsmiljön för skolledare. Vi arbetar mycket och kraven på att vara tillgänglig ökar, säger Nils Andersson.

Mer info

Nils Andersson, ordförande för Sveriges Skolledarförbunds region Småland-Blekinge, 0454-815 07

Förbundsordförande Matz Nilsson 070-332 53 99

Frågor om statistiken, Monika Elowson, 070-967 62 06

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207