På Hammarkullsskolan i Angered har 99,1 procent av eleverna utländsk bakgrund. När rektor Linnea Lindqvist började på skolan 2016 var andelen elever som klarade kunskapskraven i tredje klass bara 33 procent. Idag är det över 80 procent av eleverna som klarar kraven. Den 9 december är Linnea inbjuden att tala om arbetet på skolan under Nobelveckan, på den globala mötesplatsen Nobel Week Dialogue.

Fotograf/Källa: VGR

Årets tema är lärande och utbildning - The challenge of learning. För Västra Götalandsregionen är det ett högaktuellt ämne och knyter väl an till den regiongemensamma satsningen på fullföljda studier, men även inriktningen på kompetensförsörjning och livslångt lärande i den kommande regionala utvecklingsstrategin. Det är också glädjande att två västsvenska deltagare är med i årets paneler; Linnéa Lindqvist, rektor på Hammarkullsskolan och John Holmberg, professor på Chalmers.

– Västra Götaland är en av de regioner där det satsas mest på forskning och utveckling i världen. Genom vårt engagemang i Nobel Week Dialogue får våra studenter, forskare och beslutsfattare möjlighet att, tillsammans med nobelpristagare och världsledande experter, diskutera globala frågor som engagerar och rör samhället nu och i framtiden. Att bidra till ett livslångt lärande och att skapa en lust och längtan efter ökad bildning hos våra invånare, är en av de långsiktiga effekter som projektet förväntas bidra med säger Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

– På min skola går enbart elever med utländsk bakgrund och det kan finnas 10–15 olika språk i varje klass. Två mil härifrån går elever med enbart svensk bakgrund och som bara pratar svenska. Det är inte konstigt att det blir en rejäl kulturkrock på gymnasiet när eleverna för första gången möts, säger Linnea Lindqvist, rektor på Hammarkullsskolan i Angered.

OECD har länge riktat kritik mot det svenska skolsystemet som idag medför att klyftorna och segregationen ökar. Under Nobelveckan i år kommer Linnea Lindqvist tillsammans med nobelpristagare, världsledande experter och politiker att diskutera hur det är att leda en skola i ett utanförskapsområde och vilka utmaningar det innebär.

På förmiddagen, innan arrangemanget drar igång kommer elever från Hvitfeldska och Angeredsgymnasiets naturklasser få en möjlighet att samtala med nobelpristagaren Ben Feringa som tilldelades nobelpriset i kemi 2016. Temat är ”Being a scientist” och eleverna håller som bäst på att samla ihop frågor som ska ställas till kemipristagaren.

Projekt tillsammans med barnspecialister

Linnea Lindqvist kommer bland annat att berätta om projektet ”Främja lärande, utveckling och hälsa hos barn i Angered” som innebar att Hammarkullsskolan fick ingå i ett team tillsammans med en socialpedagog, en barnpsykiatriker, en kurator och en sjuksköterska från Angereds Närsjukhus. Teamet följde tre klasser i årskurs två under ett och ett halvt år och en extra resurs i klassrummet var närvarande i skolan. Teamet screenade eleverna och 8 av de totalt 70 eleverna fick en diagnos. Diagnoserna var bland annat ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning.

– När eleverna fått sina diagnoser kunde vi anpassa undervisningen i klassrummet. Barnpsykiatrikern gav lärarna utbildning kring neuropsykiatriska sjukdomar och gav dom verktyg så att de kunde anpassa sina lektioner efter elevernas behov, säger Linnea Lindqvist, rektor på Hammarkullsskolan.

Lärdomarna av projektet är många. Innan projektet startade var andelen elever som uppfyllt kunskapskraven i tredje klass bara 33 procent. Idag när projektet är avslutat ligger andelen på över 80 procent.

Anmäl dig till konferensen Nobel Week Dialogue

Missa inte när Linnea berättar om Hammarkullsskolans arbete under konferensen Nobel Week Dialogue den 9 december. I år är konferensen helt digital, kostnadsfri och öppen för alla som vill delta. Läs mer om årets program och registrera din plats här: https://www.nobelprize.org/events/nobel-week-dialogue/2020/

Västra Götalandsregionen har varit en partner till Nobel Week Dialogue sedan 2012. Tack vare den västsvenska medfinansieringen förläggs konferensen i Göteborg vartannat år. Utöver Västra Götalandsregionen finns även följande fyra västsvenska samarbetspartners i arbetet med Nobel Week Dialogue: Carl Bennet AB, Ericsson, Göteborg & Co och AB Volvo.

Länkar:

Relaterade bilder

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se