Det stora intresset för båtliv håller i sig. Sjöfartsverket kan även i år konstatera att den stora efterfrågan på nya sjökort fortsätter öka.

Fotograf/Källa: Sjöfartsverket

En av anledningarna till ökningen tros vara att pandemin ökade intresset för svenskar att ”hemestra” och ge sig ut på sjön – där många också stannat kvar. Behovet av tryckta sjökort har minskat tidigare år inte minst då digitala system blivit mer vanliga ombord på fritidsbåtar. Men sedan 2021 har försäljningskurvan vänt uppåt och det såldes nästan 40 procent fler båtsportkort än tidigare och trenden fortsätter även under 2022.

- Vi såg redan förra året en trend där intresset för båtliv ökat. Försäljningen av båtsportkort fortsätter att öka under 2022 och vi räknar med att överstiga förra årets rekord innan säsongen är slut, säger Annika Kindeberg, Säljchef vid Sjöfartsverket.

Även utbildare för båtlivet har det senaste året sett en stor ökning av antal utfärdade certifikat för fritidsbåtsutbildningar. Vilket förstärker bilden av att båtlivet är under stark frammarsch.

- De tryckta båtsportkorten ger en bättre överblick och är sjösäkerhetshöjande då de fungerar även om man får problem med till exempel elen ombord. Det är 200-300 förändringar mellan varje ny utgåva av båtsportkorten och man bör alltid ha uppdaterade sjökort ombord, säger Annika Kindeberg.  

Fakta – Sjöfartsverkets populäraste båtsportkort

  1. Stockholm Mellersta 2022
  2. Stockholm Norra 2022
  3. Stockholm Södra 2022
  4. Västkusten Södra 2021
  5. Västkusten Norra 2021

Källa: Sjöfartsverkets egen statistik för perioden 1 januari - 31 maj 2022.

Sjöfartsverket ansvarar för att säkerställa tillgänglighet, framkomlighet och säkerheten ute till sjöss. Som en del inom uppdraget ingår att producera relevanta sjökort som ger ett fullgott stöd för sjöfarare att kunna navigera i svenska vatten.

För vidare information om Sjöfartsverkets båtsportkort - https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/sjokortsprodukter/kopa-sjokort2/

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakter

Sjöfartverkets presstjänst

info@sjofartsverket.se

0771-40 90 09