Inför vårterminen 2011 har nära 10 000 personer sökt till Södertörns högskolas utbildningar. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med förra året. Totalt till landets alla lärosäten är ökningen 3 procent. Södertörns högskola har efter 14 år redan etablerat sin position som ett modernt lärosäte med attraktiva utbildningar och framstående forskning.

Den 15 oktober var sista anmälningsdag till vårterminens program och kurser vid landets högskolor och universitet. Verket för högskoleservice presenterar nu siffror som visar att antalet sökande totalt i landet ökar med 3 procent jämfört med förra året. Ett av de lärosäten som sticker ut är Södertörns högskola som ökar kraftigt för andra året i rad. Antalet sökande till kommande vårtermin ökar med 33 procent jämfört med sista anmälningsdag förra året, då man i sin tur såg en ökning med 46 procent.

– Ökningen i antalet sökande ser vi som ett resultat av den goda kvaliteten på utbildningarna vid Södertörns högskola, säger rektor Moira von Wright. Ett högt söktryck innebär att vi får in motiverade studenter, vilket även det borgar för god kvalitet.

Totalt har cirka 10 000 personer sökt kurser eller program vid Södertörns högskola med start vårterminen 2011. Inför vårterminen 2010 var motsvarande siffra cirka 7 500. Året dessförinnan ansökte cirka 5 150 personer till vårens utbildningar vid högskolan.

– Vi är stolta över att våra kurser och program attraherar så många studenter, inte minst vår interkulturella lärarutbildning som fyller en oerhört viktig funktion i samhället.

Vid Södertörns högskola studerar idag över 12 000 studenter på 70 program och 400 fristående kurser.

Mest sökta program och kurser vid Södertörns högskola

De program som har flest antal förstahandssökande är

  • Journalistik och multimedia, 257 förstahandssökande och 749 sökande totalt,
  • Journalistik med samhällsstudier med sju olika inriktningar, 146 förstahandssökande och 1681 sökande totalt (då en sökande kan söka flera inriktningar består totalsiffran inte av unika individer),
  • Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildning, 144 förstahandssökande och 288 sökande totalt.

De fristående kurser som har flest antal förstahandssökande är

  • Digital fotografi och bildbehandling, 154 förstahandssökande och 433 sökande totalt,
  • Journalistik för akademiker, 123 förstahandssökande och 186 sökande totalt,
  • Psykologi A, 107 förstahandssökande och 758 sökande totalt.

Kontakt
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: eleonor.bjorkman@sh.se eller 08-608 50 62

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876