Huvudmannaskapet för Barnmorskemottagningen Stenungsund kommer vid årsskiftet att gå över till VGR. Mottagningen placeras inom Regionhälsan.

Västra hälso- och sjukvårdsnämndens nuvarande avtal med Nötkärnan Mödrahälsovård och Gynekologi AB, gäller fram till 21-12-31. Från och med årsskiftet kommer uppdraget istället att ingå i nämndens vårdöverenskommelse med Regionhälsan.

Verksamheten kommer att arbeta i Regionhälsans journalsystem. Inför övergången arbetar man i projektform med övergången, bland annat med sådant som att lokalerna ska ha funktionalitet enligt VGR:s standard.

Vi strävar efter en transparent och smidig process med god kommunikation med alla målgrupper. Alla berörda ska känna till förändringarna, även om de inte behöver göra något. Patientgruppen ska inte påverkas av övergången.

Enhetschef Agneta Kjellberg

agneta.kjellberg@vgregion.se 

010-4733054

 

 

Om Regionhälsan
Regionhälsan arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utbildning och kunskapsstöd.
Regionhälsan bildades den 1 januari 2019 och har idag cirka 1900 medarbetare på fler än 150 platser i Västra Götaland.

Ett urval av Regionhälsans verksamheter:
Barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, sjukvårdsrådgivning 1177, forskning- och utveckling, kunskapscentrum, smittskydd VGR, Sjukhusapoteket VGR, Sjukvårdens Larmcentral VGR.

Välkommen att besöka Regionhälsans webbsida och pressrum

Presskontakter

Monica Bengtson

Kommunikatör

monica.bengtson@vgregion.se

   072-201 81 12