Den 3 februari presenterades årsbokslut 2021 för Regionhälsans styrelse. Verksamheterna har präglats av tvära kast som har uppmanat till flexibilitet och kreativitet. Det här året ökade både utbudet och användandet av digitala vårdformer.

Förvaltningens tredje verksamhetsår har tidvis handlat om att parera och prioritera hanteringen av covid-19. Vi har fått ställa om medarbetare för att bemanna Regional smittspårningsenhet och andra vårdverksamheter.

Samtidigt som en del enheter har haft begränsad verksamhet på grund av personalomställningen, har användandet av våra digitala tjänster ökat kraftigt under 2021.

Ökat utbud av digitala vårdformer

Invånarnas tillgång till digitala vårdformer har ökat, såsom chattbot-funktion, online-tjänster, hemmonitorering, digitala vårdmöten, digitala föräldrautbildningar och digital smittspårning.

– Regionhälsans medarbetare har under ytterligare ett år med covid-19-pandemin fortsatt att visa prov på stor kreativitet och stark vilja att lösa en svår situation på så bra sätt som möjligt för invånarna i Västra Götaland. Tack vare bland annat utvecklingen av digitala lösningar har verksamheten kunnat fortsätta ge en mycket god vård, säger Charlotte Nordström, ordförande i Styrelsen för Regionhälsan.

Totalt ökade antalet digitala patientbesök med 255 procent under 2021 jämfört med 2020, från 6 419 till 22 767. Här inkluderas kontakter med 1177 vårdguiden.

Lansering av SRHR-buss Online

Ungdomsmottagningarnas UM Online hade 5 237 besök 2021; en ökning med 94 procent jämfört med de 2 698 besök som ägde rum under 2020.

Förutom online-tjänsten implementerades under 2021 ett internetbaserat hjälpmedel för kognitiv beteendeterapi, I-KBT, för ungdomar i åldern 18-24 år.

Ytterligare exempel på digital utveckling under året är lanseringen av SRHR buss Online med chattbot-funktion för frågor om sexuell hälsa, samt en corona-chattbot på 1177.se som hänvisar och svarar på invånarnas frågor om covid-19 dygnet runt året om.

Självprovtagning för HPV

Under coronapandemin har gynekologiska cellprov inte kunnat genomföras som vanligt på regionens barnmorskemottagningar. Därför infördes självprov för HPV som ett komplement till cellprov hos barnmorska. Syftet är att fler personer kan screenas för livmoderhalscancer under den pågående pandemin.

Under 2021 har 64 355 erbjudanden om självprov för HPV skickats ut till kvinnor i VGR, Skaraborg ej inkluderat. Samtidigt togs 98 692 cellprover på våra barnmorskemottagningar, jämfört med 90 000 år 2020.

– Att se hur Regionhälsans medarbetare i alla lägen verkligen ställer upp och gör vad som krävs för att upprätthålla en bra vård för våra patienter och invånare gör mig mycket stolt. Vi har många verksamheter och många olika uppdrag – det som förenar oss är engagemang, nyfikenhet och samarbete utifrån patientens bästa, säger Regionhälsans förvaltningschef Karin Holm Kaloczy.


Nyckeltal från årsbokslut 2021

*2020

  • Antal medarbetare: 1 900 (*1 858)
  • Antal hanterade ärenden hos Regional smittspårningsenhet: 175 118 (*29 519)
  • Antal vårdkontakter läkare: 66 614 (*63 881)
  • Antal besvarade anrop via 112 till Sjukvårdens larmcentral: 210 767 (*174 675)
  • Antal samtal till 1177 Vårdguiden på telefon: 811 825 (*881 738)
  • Resultat: 3,1 mnkr (*10,4 mnkr)
  • Omsättning: ca 2,2 mdkr (*ca 2,1 mdkr)

Se filmen som sammanfattar Regionhälsans verksamhetsår 2021:
Regionhälsan summerar 2021


Kontaktperson:

Charlotte Nordström, ordförande i Styrelsen för Regionhälsan
Telefon: 070-33 188 43
E-mail: charlotte.nordstrom@vgregion.se

Om Regionhälsan
Regionhälsan arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utbildning och kunskapsstöd.
Regionhälsan bildades den 1 januari 2019 och har idag cirka 1900 medarbetare på fler än 150 platser i Västra Götaland.

Ett urval av Regionhälsans verksamheter:
Barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, sjukvårdsrådgivning 1177, forskning- och utveckling, kunskapscentrum, smittskydd VGR, Sjukhusapoteket VGR, Sjukvårdens Larmcentral VGR.

Välkommen att besöka Regionhälsans webbsida och pressrum


Relaterade bilder

Presskontakter

Monica Bengtson

Kommunikatör

monica.bengtson@vgregion.se

   072-201 81 12