Fredag 28 oktober debatteras personlig assistans i riksdagen. Bakgrunden är ett antal uppmärksammade fall där barn och vuxna, trots omfattande funktionsnedsättningar, fått sin assistans indragen eller minskad, som en direkt effekt av Försäkringskassans hårdare bedömningar.

- Nu är ett bra tillfälle för regeringen att backa från en inhuman linje, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Regeringen måste införa ett nödstopp nu för indragen assistans.

I regleringsbrevet för 2016 till Försäkringskassan skrev regeringen på första raden att myndigheten ska bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansersättningen. Och det har fått effekt. Omkring 300 personer har försvunnit ur insatsen personlig assistans under 2016. Regeringen har varit noga med att poängtera att människor med stora behov ska få dessa tillgodosedda. Ändå rapporterar media så gott som dagligen om barn som förlorar sin assistans och familjer vars tillvaro krossas.

- Först anklagades de assistansberättigade för fusk med ersättningen. Sedan var det fel att man som drabbad av avslag hade möjlighet att få juristhjälp via assistansbolaget. När inga av dessa argument visade sig hållbara hänvisar regeringen nu till att pengar används till sponsring. Men på vilket sätt blir det mindre sponsring om Selma, Cimon, Elvira och de andra barnen som blir utan assistans inte får den livsnödvändiga hjälpen, avslutar Maria Persdotter.

Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31