Förbundsordförande Matz Nilsson har idag valt att lämna samtalen mellan regeringen och parterna om den planerade satsningen på höjda löner i skolsektorn. Eftersom regeringen inte kan ge besked om man avser inkludera skolledarna i lönesatsningen ser förbundet ingen anledning att sitta med vid förhandlingsbordet längre. Förbundet har svårt att stå bakom en modell med sådana uppenbara brister.

- Jag har idag valt att lämna samtalen mellan regeringen och parterna om den planerade satsningen på höjda löner i skolsektorn. Eftersom regeringen inte kan ge besked om man avser inkludera skolledarna i lönesatsningen ser jag ingen anledning att jag, som facklig företrädare för mina medlemmar, ska sitta med vid förhandlingsbordet längre.

Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, sitt val att lämna samtalen med regeringen på onsdagen.

Förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter och regeringen om en modell för en lönesatsning har pågått några veckor. Inledningsvis diskuterades en modell med syfte att premiera individens ansvar för att förstärka och fördjupa sin yrkeskunskap. Regeringen har istället valt en mer generell inriktning.

- Jag har tidigare fått löfte om att skolledarna skulle inkluderas och presenterat en bra modell för regeringen som innefattar såväl lärare som skolledare med ansvar för skolans kvalitet. Regeringen valde en annan modell, vilket jag beklagar.

Den tidigare genomförda satsningen på förstelärare, som Sveriges Skolledarförbund stödjer, har på vissa håll inneburit att lärare lönesätts högre än sina chefer, trots att skolledarna har ett helt annat ansvar kopplat till sin befattning.

- Med en ensidig satsning utan helhetstänk, riskerar vi att färre vill bli skolledare i framtiden. Det är inte bra för skolan som organisation och framförallt inte bra för elevernas resultat, säger Matz Nilsson. Vi har, som facklig organisation, svårt att stå bakom en modell med sådana uppenbara brister.

- Om regeringen ändrar uppfattning och låter skolledarna bli en del av satsningen på skolan, på det sätt som vi tidigare var överens om, är jag naturligtvis beredd att återuppta samtalen, avslutar Matz Nilsson. 

För vidare kommentarer kontakta Matz Nilsson, 0703-32 53 99 eller kanslichef Maria Andrén Bergström, 0706-74 62 07.

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207