Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, är starkt kritiskt till att regeringen ger den utredning som ska se över insatser enligt LSS och assistansersättning ett besparingsuppdrag. - Utredningsdirektivens fokus på kostnadsbegränsning rimmar illa med den uttalade ambitionen att alla verkligen ska få sina behov tillgodosedda, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU. Hon konstaterar att regeringen valt att fokusera på kostnadsbesparingar före de kvalitetshöjningar man säger sig vilja göra.

Regeringen har idag presenterat direktiv för en utredning som ska se över insatser enligt LSS och assistansersättning. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, är starkt kritiskt till att utredningen ges ett besparingsuppdrag.

-Vi hade sett fram emot utredningen eftersom vi trodde att regeringen skulle utnyttja möjligheten att täppa till de luckor som har uppstått genom en snävare tillämpning de senaste åren och som har medfört att många människor har förlorat livsavgörande insatser, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU. Dessvärre tvingas vi konstatera att regeringen har valt att fokusera på kostnadsbesparingar och att de kvalitetshöjningar man säger sig vilja göra inom LSS ska finansieras genom att färre personer ska få tillgång till personlig assistans.

-Utredningsdirektivens fokus på kostnadsbegränsning rimmar illa med den uttalade ambitionen att alla verkligen ska få sina behov tillgodosedda. Det är inte seriöst att beställa besparingar inom personlig assistans innan man ens vet vad kostnadsökningen beror på. En ärlig ambition att tillgodose behoven kan också innebära att insatser måste få kosta mer, inte mindre, säger Maria Persdotter.

När det gäller föräldrars ansvar för sina barn i förhållande till insatsen personlig assistans ska utredaren analysera hur detta tydligare kan regleras.

-Vi vet att många föräldrar idag går på knäna för att deras barn nekas personlig assistans med hänvisning till föräldraansvar, säger Maria Persdotter. Det är hög tid att alla barn ges rätt till personlig assistans utifrån de behov som funktionsnedsättningen medför och att deras föräldrar därmed ges möjlighet att vara föräldrar på samma villkor som andra föräldrar.

Av direktiven framgår också att utredaren ska ta experthjälp av de personer som berörs av insatserna.

-RBU är en unik organisation när det gäller att lyfta barnperspektivet och vi står till förfogande för utredaren. Vi ser fram emot att bidra med vår expertis och förväntar oss också att den tas tillvara, avslutar Maria Persdotter.

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, e-post maria.persdotter@rbu.se , telefon 0722-50 88 31

Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31