RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, välkomnar det nya regleringsbrevet till Försäkringskassan. Regeringen ger myndigheten i uppdrag att förklara varför antalet personer med statlig personlig assistans, så kallad assistansersättning, minskar.

Maria Persdotter, förbundsordförande RBU Fotograf/Källa: Leif R Jansson

– Det är en tydlig markering från regeringens sida, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU. Regeringen visar att man har ögonen på Försäkringskassan och de åtstramningar som myndigheten ägnat sig åt de senaste åren.
 
– Vad som däremot inte alls är bra är allt det som INTE står i regleringsbrevet, fortsätter Maria Persdotter. Fortfarande kommer det att vara mycket svårt att få personlig assistans via Försäkringskassan, eftersom bedömningarna är så hårda. Särskilt för barn är det näst intill omöjligt. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kommer även i fortsättningen att tvingas ta ett fullständigt orimligt stort ansvar för barnet.
 
– Och eftersom det inte kommer någon kontraorder på 2016 års regleringsbrev om att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen lär den stenhårda linjen fortsätta på Försäkringskassan, avslutar Maria Persdotter
 
I regleringsbrevet till myndigheten skriver regeringen enligt ett pressmeddelande:
”Antalet personer som beviljas assistansersättning minskar. Regeringen följer noga denna fråga och anser det viktigt att få djupgående information om orsakerna till utvecklingen, och har därför bett Försäkringskassan att redovisa dessa. För regeringen är det viktigt att de som har rätt till ersättningen också får den.”

Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31