Jag kan konstatera att regeringen saknar ledarskapsperspektiv i sin skolpolitik. Genom att inte se till helheten missar man möjligheten att förebygga en kommande ledarkris i svensk skola. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens beslut om lärarlönelyftssatsningen. Jag ser ett ökande behov av en satsning på skolledarnas löner och arbetsvillkor, säger han.

- Jag kan konstatera att regeringen saknar ledarskapsperspektiv i sin skolpolitik. Genom att inte se till helheten missar man möjligheten att förebygga en kommande ledarkris i svensk skola.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens beslut om lärarlönelyftssatsningen.

Sveriges Skolledarförbund är positiva till satsningar som höjer lönenivåerna i skolan. Skickliga lärare ska kunna premieras lönemässigt. Såväl läraryrket som skolledaryrket ska vara attraktiva professioner för unga som står i begrepp att välja yrkesbana. Ensidiga satsningar på en av yrkesgrupperna riskerar dock att leda till snedvridningar av lönerna. Det är viktigt att skickliga lärare fortfarande vill gå vidare i karriären och bli skolledare.

- Jag ser ett ökande behov av en satsning på skolledarnas löner och arbetsvillkor. Många nya ledare behöver rekryteras de kommande åren eftersom pensionsavgångarna är stora. Utan en kompletterande strategisk satsning på skolledarna riskerar vi ett försvagat ledarskap. Det är inte vad svensk skola behöver, säger Matz Nilsson.

För mer info kontakta Matz Nilsson, 0703-32 53 99. 

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207