Regeringen lanserar inte skrivelsen med en fortsättning av den nationella handlingsplanen för handikappolitik den 23 mars, som det var sagt. Processen har stannat av och det är i dagsläget oklart när regeringen kommer att fatta beslut om ny handlingsplan.

Processen har stannat av och det är i dagsläget oklart när regeringen kommer att fatta beslut om ny handlingsplan.

Handikappförbunden ser ett tydligt mönster i regeringens hantering av frågor som rör bristande tillgänglighet i samhället – oavsett om det handlar om ny handlingsplan för svensk handikappolitik eller om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund. Den utredning om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund som Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Saboni beställde i början av 2009, blev klar för några månader sedan. Det finns oklarheter också kring när den ska behandlas.

Medborgarperspektivet genomsyrar inte de politiska beslut vi ser tas idag. På SJ plockar man bort rullstolsplatser från tågen i stället för att utöka dem. Endast 43 procent av svenska myndigheter har lättläst information på sin webbplats. Det innebär att Sveriges lässvaga medborgare, cirka en och en halv miljon, stängs ute från stora delar av samhället. I annan offentlig miljö, som bio, restauranger, affärer med mera, har det gjorts försumbara framsteg när det gäller tillgänglighet. Det innebär att handikapprörelsens krav på lagstiftning är mer aktuell än någonsin.

 – Sverige har ratificerat Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi i Handikappförbunden förväntar oss därför att en handlingsplan för den fortsatta handikappolitiken lanseras snarast, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

– Vi förutsätter också att den har högt ställda mål och att tidigare löften som getts uppfylls. Vi vill även se att Sverige lagstiftar om att bristande tillgänglighet är diskriminering.

Full delaktighet nu – inget annat duger!


Presskontakter

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.sese

   0708854265

Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

   076-697 80 55

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23