RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har tagit del av regeringens förslag till lagändringar som ska stärka den personliga assistansen. I förslaget, som nu lämnats till Lagrådet, säger regeringen att föräldraansvaret ska minskas med hjälp av en schablon.

RBU:s förbundsordförande Johan Klinthammar Fotograf/Källa: RBU

– Detta är ett första steg i rätt riktning för att barn i behov av personlig assistans ska få det stöd de behöver, vilket är bra, säger Johan Klinthammar, förbundsordförande i RBU.

– Men assistansen för barn och unga är inte på något vis räddad. Kanske till en viss del, men mycket återstår. Försäkringskassan måste framför allt ändra attityd och gå från att vara en misstänkliggörande myndighet till att bli en hjälpande myndighet, säger Johan Klinthammar.

Från hösten 2015 till december 2021 har antalet barn mellan 0–14 år med statlig personlig assistans minskat med 37,5 %.

– En helt förfärlig utveckling, det har minskat med nästan fyra av tio barn, säger Johan Klinthammar.

Lagen väntas träda i kraft den 1 januari 2023. Det är mer än sju år efter regleringsbrevet som sa att Försäkringskassan skulle bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Direkt när regleringsbrevet blev offentligt hösten 2015 gick RBU ut och kritiserade den socialdemokratiskt styrda regeringen starkt, och har gjort det upprepade gånger vid senare tillfällen.

Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31