Försäkringskassans rättsliga ställningstagande om sondmatning bryter mot domen i högsta instans från i våras anser RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Nu anmäls myndigheten till Justitieombudsmannen, JO.

Maria Persdotter Fotograf/Källa: Leif R Jansson

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i våras stod det klart att barn som behöver sondmatning, alltså mat via en knapp på magen, skulle kunna räkna detta som ett grundläggande behov när de ansökte om personlig assistans. Försäkringskassan gick omedelbart ut och sa att denna dom inte skulle påverka deras bedömningar. RBU anmälde då myndigheten till Justitiekanslern, JK, som tyvärr inte ansåg sig kunna öppna en granskning eftersom det handlar om Försäkringskassans bedömning.

Men sedan kom det rättsliga ställningstagandet från Försäkringskassan, ett dokument som nu alltså smäller högre än både lag och domslut. Assistans ska bara beviljas för i- och urkoppling av sondslangen, inte för den tid det tar för maten att komma in i magen. För många barn innebär det att matningen blir både farlig och i princip praktiskt ogenomförbar. Matningen kräver helt enkelt en närvarande vuxen som övervakar.

– Vi hoppas nu att JO granskar Försäkringskassans rättsliga ställningstagande och lägger det sida vid sida med Högsta förvaltningsdomstolens dom från i april. Försäkringskassans självsvåldiga agerande måste stoppas, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.


Bifogade filer

 JO-anmälan 03-09-2018

Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31